xxx

aplikant radcowski

m.karlinski@sobczynscy.pl
+48 61 654 98 00
polski, angielski
Mateusz Korliński

Doświadczenie

Mateusz Karliński jest aplikantem radcowskim specjalizującym się w prawie cywilnym oraz prawie spółek handlowych.

W 2022 roku ukończył Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu broniąc pracę magisterską z dziedziny prawa spółek handlowych. W toku prowadzonych studiów był wielokrotnym stypendystą Stypendium Rektora dla najlepszych studentów oraz aktywnym uczestnikiem wielu konferencji naukowych. W 2023 roku rozpoczął aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Doświadczenie zdobywał w poznańskich kancelariach. Od marca 2021 roku współpracuje z Kancelarią Sobczyńscy i Partnerzy | FSG Prawo.

W Kancelarii zajmuje się problematyką z zakresu prawa spółek handlowych, przygotowuje i wdraża projekty łączenia (M&A), podziałów i przekształceń przedsiębiorstw oraz prowadzeniem postępowań likwidacyjnych, jak również opracowywaniem umów oraz obsługą transakcji handlowych.

W wolnych chwilach aktywnie spędza czas. Pasjonuje się lekkoatletyką oraz sportami walki.

Na blogu

TSUE: Ograniczenie dostępu do informacji ujawnionych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

TSUE: Ograniczenie dostępu do informacji ujawnionych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

9 grudnia 2022 | Mateusz Karliński, Orest Ochocki

Zgodnie z treścią wydanego wyroku przez Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawach połączonych C‑37/20 i C‑601/20, stwierdzona została nieważność przepisu zmieniającego przepis art. 30 ust. 5 akapit pierwszy lit. c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego …

Prawo holdingowe. Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych – cz. 2. Wiążące polecenie spółki dominującej

Prawo holdingowe. Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych – cz. 2. Wiążące polecenie spółki dominującej

21 października 2022 | Michał Sobczyński, Orest Ochocki , Krzysztof Mydlak , Agnieszka Raczewska , Kamil Misiak , Jakub Krzywoń , Mateusz Karliński

Niniejsza publikacja jest drugą częścią cyklu artykułów dotyczących omówienia zarysu zmian tzw. prawa holdingowego w Kodeksie spółek handlowych („KSH”). Zapraszamy do zapoznania się z częścią pierwszą. Wiążące polecenia – co to jest? Podstawową instytucją prawną, która ma …

Prawo holdingowe. Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych – cz. 1

Prawo holdingowe. Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych – cz. 1

13 października 2022 | Michał Sobczyński, Orest Ochocki , Krzysztof Mydlak , Agnieszka Raczewska , Kamil Misiak , Jakub Krzywoń , Mateusz Karliński

Ustawodawca postanowił dokonać dużej i znaczącej nowelizacji przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) poprzez uchwalenie tzw. „prawa holdingowego”. Jest to jedna z największych nowelizacji przepisów tego kodeksu. Nowelizacja wchodzi w …

Elektronizacja postępowań rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym

Elektronizacja postępowań rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym

26 lipca 2021 | Orest Ochocki, Mateusz Karliński

W dniu 01 lipca 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.398) („Ustawa”). Wprowadzane Ustawą zmiany obejmują cyfryzację postępowań …