Branża nowych technologii i e-commerce to z oczywistych względów dynamicznie rozwijające się dziedziny gospodarki. Firmy decydujące się na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań często muszą sprostać specjalistycznej i rozbudowanej regulacji prawnej. Chcąc konkurować na rynku innowacyjni przedsiębiorcy muszą zadbać przede wszystkim o ochronę swojej własności intelektualną. Młodzi przedsiębiorcy, którzy chcą osiągnąć sukces w zakresie nowych technologii często rozpoczynają działalność w postaci startup-ów, z czym wiąże się konieczność wyboru i wdrożenia odpowiedniej formy działalności.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pomagamy firmom działającym w branży nowych technologii oraz e-commerce w rozwoju ich biznesu, dając odpowiednie zaplecze prawne. Weryfikujemy oraz wskazujemy przepisy regulujące funkcjonowanie danej działalności oraz wynikające z tego szanse i ryzyka. Pomagamy także uzyskać niezbędne pozwolenia oraz koncesje. Dodatkowo wskazujemy dostępne sposoby zabezpieczenia własności intelektualnej, pomagamy zastrzec znak towarowy oraz ubiegać się o patenty.

W ramach wsparcia dla firmy z branży nowych technologii oraz e-commerce kancelaria:

 • pomaga w uzyskiwaniu niezbędnych zezwoleń i koncesji;
 • wspiera w uzyskaniu patentów;
 • dba o bezpieczeństwo własności intelektualnej, w tym praw autorskich, a także własności przemysłowej;
 • pomaga w zakresie prowadzonego marketingu, w tym podczas ubiegania się o ochronę znaku towarowego;
 • doradza w zakresie wyboru i wdrożenia właściwej formy prowadzenia działalności;
 • tworzy ład korporacyjny;
 • wspiera w utworzeniu stosownych procedur i regulaminów wewnętrznych;
 • świadczy obsługę prawną z zakresu prawa pracy;
 • negocjuje, tworzy i weryfikuje umowy z kontrahentami;
 • analizuje i wskazuje regulacje prawne, które wyznaczają ramy działalności;
 • świadczy bieżącą obsługę prawną, w tym wskazuje nowelizacje prawa;
 • reprezentuje w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych;
 • reprezentuje podczas kontroli, przed urzędami i organami państwa;
 • reprezentuje w sporach sądowych i pozasądowych.

Doświadczenie:

Prawnicy kancelarii doradzali inwestorom i założycielom kilkudziesięciu podmiotów typu startup począwszy od założenia spółki, stworzenia ram prawnych jej funkcjonowania oraz obsługę prawną związaną z zaangażowaniem inwestorów kapitałowych lub branżowych.

Wybrane projekty

 • Kompleksowa obsługa prawna konferencji branżowych oraz kampanii „Roadshow” w Polsce dla światowego lidera w zakresie IT i sieci komputerowych.

Zespół

Aleksandra Sobczyńska

Aleksandra Sobczyńska

partner zarządzający, adwokat
Michał Sobczyński

Michał Sobczyński

partner zarządzający, adwokat
Katarzyna Gohling

Katarzyna Gohling

partner, adwokat
Orest Ochocki

Orest Ochocki

partner, radca prawny
Kamil Misiak

Kamil Misiak

radca prawny
Marek Orłowski

Marek Orłowski

radca prawny
Mateusz Karliński

Mateusz Karliński

aplikant radcowski

Na blogu

Projekt cyber-ustawy dostępny, czyli jak przedsiębiorcy powinni wdrożyć unijne cyber-regulacje

Projekt cyber-ustawy dostępny, czyli jak przedsiębiorcy powinni wdrożyć unijne cyber-regulacje

20 maja 2024 | Łukasz Jankowski, Łukasz Bonarski

Dnia 24 kwietnia 2024 roku został opublikowany projekt ustawy („Projekt ustawy”), który wdraża unijną Dyrektywę NIS 2 („Dyrektywa NIS 2”) do polskiego systemu prawnego. Dyrektywa NIS 2 reguluje wymagania dotyczące cyberbezpieczeństwa. Główne założenia Dyrektywy NIS 2 …

Dyrektywa NIS 2, czyli nowe cyber-obowiązki

Dyrektywa NIS 2, czyli nowe cyber-obowiązki

17 kwietnia 2024 | Łukasz Bonarski

Wstęp 21 563 – tyle stwierdzonych incydentów bezpieczeństwa miało miejsce w 2022 roku. W  przypadku ataków hackerskich, głównie koncentrowały się one na podatności środowiska Microsoft Exchange Server i służbowych skrzynek pocztowych. Ponadto, od dnia 22 lutego …

Rozporządzenie w sprawie sztucznej inteligencji (AI Act) przyjęte

Rozporządzenie w sprawie sztucznej inteligencji (AI Act) przyjęte

27 marca 2024 | Orest Ochocki

W dniu 13 marca 2024 r. Parlament Europejski przyjął długo wyczekiwane rozporządzenie dotyczące sztucznej inteligencji, znane jako AI Act. Prace nad tym aktem prawnym trwały intensywnie od wielu lat, a projekt rozporządzenia pojawił się już w …

Sztuczna inteligencja na celowniku Unii Europejskiej

Sztuczna inteligencja na celowniku Unii Europejskiej

1 sierpnia 2023 | Marek Orłowski, Łukasz Jankowski

Sztuczna inteligencja od dłuższego czasu stanowi przedmiot zainteresowania Unii Europejskiej. Już 9 marca 2018 roku na stronie internetowej Komisji Europejskiej pojawiło się doniesienie, że Komisja Europejska powołuje grupę problemową do spraw sztucznej inteligencji, celem pozyskania …