Branża nowych technologii i e-commerce to z oczywistych względów dynamicznie rozwijające się dziedziny gospodarki. Firmy decydujące się na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań często muszą sprostać specjalistycznej i rozbudowanej regulacji prawnej. Chcąc konkurować na rynku innowacyjni przedsiębiorcy muszą zadbać przede wszystkim o ochronę swojej własności intelektualną. Młodzi przedsiębiorcy, którzy chcą osiągnąć sukces w zakresie nowych technologii często rozpoczynają działalność w postaci startup-ów, z czym wiąże się konieczność wyboru i wdrożenia odpowiedniej formy działalności.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pomagamy firmom działającym w branży nowych technologii oraz e-commerce w rozwoju ich biznesu, dając odpowiednie zaplecze prawne. Weryfikujemy oraz wskazujemy przepisy regulujące funkcjonowanie danej działalności oraz wynikające z tego szanse i ryzyka. Pomagamy także uzyskać niezbędne pozwolenia oraz koncesje. Dodatkowo wskazujemy dostępne sposoby zabezpieczenia własności intelektualnej, pomagamy zastrzec znak towarowy oraz ubiegać się o patenty.

W ramach wsparcia dla firmy z branży nowych technologii oraz e-commerce kancelaria:

 • pomaga w uzyskiwaniu niezbędnych zezwoleń i koncesji;
 • wspiera w uzyskaniu patentów;
 • dba o bezpieczeństwo własności intelektualnej, w tym praw autorskich, a także własności przemysłowej;
 • pomaga w zakresie prowadzonego marketingu, w tym podczas ubiegania się o ochronę znaku towarowego;
 • doradza w zakresie wyboru i wdrożenia właściwej formy prowadzenia działalności;
 • tworzy ład korporacyjny;
 • wspiera w utworzeniu stosownych procedur i regulaminów wewnętrznych;
 • świadczy obsługę prawną z zakresu prawa pracy;
 • negocjuje, tworzy i weryfikuje umowy z kontrahentami;
 • analizuje i wskazuje regulacje prawne, które wyznaczają ramy działalności;
 • świadczy bieżącą obsługę prawną, w tym wskazuje nowelizacje prawa;
 • reprezentuje w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych;
 • reprezentuje podczas kontroli, przed urzędami i organami państwa;
 • reprezentuje w sporach sądowych i pozasądowych.

Doświadczenie:

Prawnicy kancelarii doradzali inwestorom i założycielom kilkudziesięciu podmiotów typu startup począwszy od założenia spółki, stworzenia ram prawnych jej funkcjonowania oraz obsługę prawną związaną z zaangażowaniem inwestorów kapitałowych lub branżowych.

Wybrane projekty

 • Kompleksowa obsługa prawna konferencji branżowych oraz kampanii „Roadshow” w Polsce dla światowego lidera w zakresie IT i sieci komputerowych.