xxx

adwokat

a.hlond@sobczynscy.pl
+48 61 654 98 00
polski, angielski, niemiecki
Alicja Hlond

Doświadczenie

Alicja Hłond jest adwokatem, specjalizuje się w prawie pracy i prawie cywilnym. Świadczy bieżące doradztwo na rzecz klientów korporacyjnych, sporządza umowy o pracę, umowy cywilnoprawne oraz polityki i akty wewnątrzzakładowe, uczestniczy w procedurach restrukturyzacji zatrudnienia i zwolnień pracowniczych. Przygotowuje analizy z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa imigracyjnego. Zajmuje się również przygotowywaniem, opiniowaniem i negocjowaniem szeregu umów gospodarczych oraz regulaminów programów lojalnościowych i konkursów,
a także doradza przy rejestracji znaków towarowych oraz przygotowuje analizy z zakresu prawa własności intelektualnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych, a także
w wewnętrznym dziale prawnym jednej ze spółek prawa handlowego.

Alicja Hłond jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2019 r. ukończyła aplikację adwokacką i uzyskała wpis na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej
w Poznaniu. Obecnie wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła kurs z zakresu prawa podatkowego oraz była uczestnikiem kursu z zakresu praw własności intelektualnej w Szkole Praw Własności Intelektualnej prowadzonej przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza (Centrum IP) w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe „Prawo Nowych Technologii” organizowane przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

W wolnych chwilach podróżuje, ogląda filmy i poszerza wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej.

Na blogu

Tarcza Antykryzysowa 4.0.–zmiany w przepisach

Tarcza Antykryzysowa 4.0.–zmiany w przepisach

10 lipca 2020 | Alicja Hłond

USTAWA z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-1 stanowi kontynuację działań Rządu w …

Subwencja finansowa z PFR - informacja dotycząca pełnomocnictwa udzielanego przez beneficjenta

Subwencja finansowa z PFR - informacja dotycząca pełnomocnictwa udzielanego przez beneficjenta

29 maja 2020 | Alicja Hłond

Zgodnie z treścią regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza finansowa polskiego funduszu rozwoju dla małych i średnich firm” (dalej jako: Regulamin), beneficjent jest zobowiązany dostarczyć do banku nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 …

Tarcza antykryzysowa 3.0 – porównanie zmian w przepisach

Tarcza antykryzysowa 3.0 – porównanie zmian w przepisach

21 maja 2020 | Alicja Hłond

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 stanowi kontynuację działań rządu w obszarze realizacji tzw. tarczy …

Tarcza antykryzysowa 3.0 – porównanie zmian w przepisach

Tarcza antykryzysowa 3.0 – porównanie zmian w przepisach

4 maja 2020 | Alicja Hłond

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 stanowi kontynuację działań Rządu w obszarze realizacji Tarczy Antykryzysowej i …