Ochrona danych osobowych, w dobie RODO, jest niezwykle ważną i rozwijającą się dziedziną prawa. Coraz powszechniejsze wykorzystanie nowych technologii przez firmy i zmieniające się przepisy prawne wymusza podjęcie odpowiednich działań przez przedsiębiorstwa. Największe zmiany w tym zakresie wprowadzone zostały przez przyjęcie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Warto jednak pamiętać, że firmy zobowiązane są do stosowania także innych przepisów z powyższego zakresu.

Zapewnienie należytej ochrony danych osobowych powinno stanowić jedno z kluczowych wyzwań dla każdego przedsiębiorcy. Wysoka świadomość konsumentów w zakresie przysługujących im praw oraz niebezpieczeństwa w cyberprzestrzeni to obszary, które wymagają wzmożonej uwagi ze strony firm. Dlatego warto wiedzieć, czym są dane osobowe, na czym polega ich przetwarzanie oraz jakie obowiązki spoczywają na podmiotach przetwarzających dane osobowe.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, kancelaria doradza we wszystkich aspektach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zajmuje się:

  • merytorycznym wsparciem klientów w procesie implementacji przepisów RODO;
  • współpracą z wyznaczonymi w przedsiębiorstwie klienta Inspektorami Ochrony Danych;
  • sporządzaniem oraz aktualizacją niezbędnej dokumentacji z zakresu przetwarzania danych osobowych;
  • przeprowadzaniem audytu istniejących dokumentów z zakresu ochrony danych osobowych oraz praktyk stosowanych przez klienta, wraz z opracowaniem rekomendacji dotyczących doprowadzenia do zgodności z RODO;
  • prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

Doświadczenie:

Zespół prawników kancelarii posiada doświadczenie we wsparciu przedsiębiorców w stosowaniu przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Jednocześnie na bieżąco monitorujemy zmieniające się przepisy oraz kontrolujemy zgodność działalności naszych klientów z RODO.

Współpracownicy kancelarii działają w przedsiębiorstwach klientów jako Inspektorzy Ochrony Danych, bezpośrednio dbając o wysoki poziom obsługi wszelkich kwestii powiązanych z przetwarzaniem danych osobowych.

W codziennej praktyce zwracamy uwagę na odpowiednie przygotowanie procesów wewnętrznych w firmie, minimalizując ryzyka w obrębie ochrony danych osobowych. Zarówno dokumentację, jak i proponowane rozwiązania dostosowujemy do indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy z uwzględnieniem jego potrzeb biznesowych.

Wybrane projekty

  • Opracowanie i wdrożenie procedur RODO dla wiodących przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych z różnych branż.

  • Bieżące doradztwo w związku z wdrożeniem i realizacją procedur RODO w firmach z sektora MSP.

Zespół

Aleksandra Sobczyńska

Aleksandra Sobczyńska

partner zarządzający, adwokat