Praktyka pokazuje, że procedura wywłaszczenia nieruchomości często obarczona jest błędami. W szczególności właściciele wywłaszczonych nieruchomości niejednokrotnie otrzymują zaniżone odszkodowania. Problemem mogą być nie tylko nieprawidłowe wyceny dokonywane przez rzeczoznawców majątkowych (stanowiące podstawę do oszacowania wysokości odszkodowania), ale również błędy popełniane przez organy administracji w postępowaniu wywłaszczeniowym. Nieznajomość prawa może być w powyższym przypadku wyjątkowo dotkliwa, ponieważ zaniżone odszkodowanie najczęściej trzeba liczyć w dziesiątkach lub setkach tysięcy złotych. Wywłaszczani właściciele nie są także świadomi wszystkich możliwości, które przysługują im w procedurze wywłaszczeniowej, np. w zakresie kwestionowania operatu szacunkowego czy uzyskania nieruchomości zamiennej.

W związku z powyższym oferujemy naszym klientom kompleksową pomoc prawną w procedurze wywłaszczeniowej, w tym w dochodzeniu jak najwyższych odszkodowań za wywłaszczenie.

Zajmujemy się sprawami:

 • odszkodowań przyznanych w decyzjach ZRID,
 • odszkodowań przyznanych w zamian za działki przejęte przez Skarb Państwa lub JST na drogi publiczne w procedurze podziałowej (art. 98 u.g.n.),
 • odszkodowań przyznanych za grunty przejęte na inne cele publiczne,
 • odszkodowań z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości,
 • odszkodowań planistycznych,
 • reprezentacji właścicieli w rokowaniach z organami administracji dotyczących wywłaszczenia.

Nasze usługi obejmują:

 • ocenę wywłaszczenia pod kątem jego zgodności z prawem,
 • oszacowanie szans na uzyskanie wyższego odszkodowania,
 • pomoc w kompletowaniu materiału dowodowego (między innymi zlecenie sporządzenia kontroperatu),
 • reprezentowanie w rozprawach, negocjacjach i spotkaniach,
 • składanie skarg, wniosków oraz środków odwoławczych,
 • pomoc w przeprowadzeniu postępowań spadkowych umożliwiających ustalenie i wypłatę odszkodowania spadkobiercom,
 • reprezentacja i wsparcie przy rokowaniach dotyczących wywłaszczenia, w szczególności w zakresie pozyskania nieruchomości zamiennych.

Doświadczenie:

Reprezentujemy naszych klientów przed organami administracji (starosta, wojewoda, minister). Walczymy o podwyższenie przyznanego odszkodowania również przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Posiadamy także doświadczenie w reprezentacji wywłaszczanych właścicieli na etapie rokowań przed wywłaszczeniem, w tym dotyczących wysokości odszkodowania i uzyskania nieruchomości zamiennych.

Wybrane projekty:

 • reprezentowaliśmy jednego z wiodących deweloperów na rynku poznańskim w zakresie pozyskania nieruchomości zamiennej na cele inwestycyjne jako odszkodowania za wywłaszczenie działki drogowej,
 • doradzaliśmy JST w zakresie prowadzenia procedury wywłaszczeniowej,
 • opiniowaliśmy ryzyka i możliwości dotyczące wywłaszczenia nieruchomości pod infrastrukturę sieciową dla firm deweloperskich działających na rynku poznańskim.

Zespół

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski

partner, radca prawny
Katarzyna Janas

Katarzyna Janas

radca prawny

Publikacje

"Rewolucja w odszkodowaniach za wywłaszczenie nieruchomości" - artykuł Katarzyny Janas w Rzeczpospolitej

17 marca 2022 | Katarzyna Janas | Rzeczpospolita

15 marca w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł autorstwa Katarzyny Janas - radcy prawnego w Kancelarii Sobczyńscy i Partnerzy zatytułowany "Rewolucja w odszkodowaniach za wywłaszczenie nieruchomości". Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią tekstu: link

Na blogu

Nowe zasady ustalania odszkodowania za wywłaszczenie

Nowe zasady ustalania odszkodowania za wywłaszczenie

8 lipca 2022 | Piotr Pawłowski, Katarzyna Janas

15 czerwca 2022 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. To oznacza rewolucyjną zmianę w ustalaniu odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. Najwięcej kontrowersji budzi przy tym likwidacja tak …

Jak podwyższyć odszkodowanie za wywłaszczenie?

Jak podwyższyć odszkodowanie za wywłaszczenie?

5 kwietnia 2022 | Piotr Pawłowski, Katarzyna Janas

W poprzednim artykule wskazaliśmy – czym jest wywłaszczenie, kiedy dochodzi do wywłaszczenia nieruchomości oraz jakie możliwości obrony ma w takiej sytuacji właściciel. Warto jednak pamiętać również o tym, że wywłaszczenie nieruchomości nigdy nie pozostaje bez rekompensaty. Jak uzyskać należne …

Kiedy dochodzi do wywłaszczenia nieruchomości?

Kiedy dochodzi do wywłaszczenia nieruchomości?

1 kwietnia 2022 | Piotr Pawłowski, Katarzyna Janas

Właściciele nieruchomości najczęściej nie są świadomi tego, że w pewnych sytuacjach mogą utracić przysługujące im prawo własności. A jednak obowiązujące przepisy wskazują na takie przypadki. Co warto wiedzieć o wywłaszczeniu nieruchomości? O tym kilka słów w poniższym artykule. Ochrona własności szeroka, …