Niezwykle ważną częścią naszej działalności jest obsługa klientów indywidualnych, w szczególności w sprawach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą. Istota problemów prawnych, z którymi spotykają się na co dzień klienci niekorporacyjni, wymaga od nas nie tylko przygotowania merytorycznego, ale również zdolności interpersonalnych. Klient prywatny potrzebuje szczególnej opieki oraz zainteresowania, zwłaszcza wobec coraz bardziej skomplikowanego systemu prawnego i niejednolitej praktyki sądów oraz organów administracji.

Klientowi prywatnemu pomagamy przede wszystkim w sprawach, które bezpośrednio dotyczą każdego z nas – rodzinnych, spadkowych, czy opiekuńczych. Często w swojej praktyce doradzamy w zakresie  prawa konsumenckiego, jednego z tych działów prawa, który w ostatnich latach rozwija się niezwykle dynamicznie. Oferujemy klientom pomoc prawną w ich bieżących sprawach życia codziennego – w sporządzaniu umów, interpretacji przepisów, składaniu wniosków do organów administracji publicznej, dochodzeniu roszczeń w sposób polubowny lub na drodze sądowej. Z naszej praktyki wynika, że pomoc prawna udzielona odpowiednio wcześnie daje możliwość uniknięcia długiego i kosztownego sporu sądowego czy postępowania administracyjnego.

Obsługę prawną klientowi prywatnemu świadczymy w szczególności poprzez:

  • pomoc w sporządzaniu oraz interpretacji umów cywilnoprawnych;
  • interpretację przepisów, w szczególności dotyczących ochrony praw konsumentów;
  • sporządzanie opinii prawnych;
  • reprezentację przed sądami, w tym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych,
  • reprezentację przed organami administracji;
  • prowadzenie postępowań dotyczących podziału majątku wspólnego małżonków, zniesienia współwłasności lub działu spadku;
  • wsparcie w negocjacjach przedsądowych w sporach cywilnoprawnych.

Doświadczenie:

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych i opiekuńczych. Prowadziliśmy dla naszych klientów sprawy rozwodowe oraz sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego.  W zakresie postępowań podziałowych reprezentujemy klientów także w działach spadku oraz sprawach o zniesienie współwłasności. Przygotowujemy podstawowe, jak również mniej standardowe umowy z zakresu szeroko pojętego obrotu cywilnoprawnego (takie jak umowy sprzedaży, darowizny, najmu). Pomagamy konsumentom w dochodzeniu ich praw. Wielokrotnie doradzaliśmy klientom w sprawach karnych i wykroczeniowych, zarówno z perspektywy pokrzywdzonego jak i oskarżonego. Reprezentujemy klientów także w sprawach administracyjnych z zakresu prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska. Braliśmy także udział w wielu postępowaniach odszkodowawczych.

Zespół

Aleksandra Sobczyńska

Aleksandra Sobczyńska

partner zarządzający, adwokat