Wielość funkcjonujących na rynku podmiotów oferujących obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne, jak i różnorodność ofert, powoduje problem z podjęciem decyzji o zakupie odpowiedniego produktu. Oferujemy pomoc prawną w zakresie weryfikacji ofert ubezpieczycieli oraz analizy projektów umów, celem wybrania optymalnego wariantu.

W przypadku zaniżenia wysokości lub odmowy wypłaty należnego odszkodowania, naszym klientom oferujemy pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowań od zakładów ubezpieczeń.

W zakresie odszkodowań komunikacyjnych oferta kancelarii obejmuje głównie:

  • dochodzenia przed sądem roszczeń wynikających z zaniżenia wysokości należnego odszkodowania związanego z uszkodzeniem pojazdu wskutek kolizji;
  • dochodzenia roszczeń z tytułu uszkodzenia mienia w transporcie (zarówno ładunku w spedycji jak i uszkodzenia przedmiotów przewożonych w pojazdach osobowych);
  • opracowywania opinii prawnych i zlecania wyceny powstałej szkody;
  • dochodzenia przed sądem roszczeń tytułem zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała, wskutek kolizji drogowej;
  • dochodzenia roszczeń związanych z tzw. bezgotówkową naprawą pojazdów oraz najmem pojazdów zastępczych, a także z przechowaniem uszkodzonego pojazdu oraz holowaniem z miejsca wypadku;
  • obrony przed roszczeniami regresowymi ubezpieczycieli;
  • prowadzenia negocjacji z reprezentantami zakładów ubezpieczeń i pozasądowego rozwiązywania sporów.

Doświadczenie:

Kancelaria reprezentuje autoryzowanych dealerów oraz serwisy samochodowe, a także wypożyczalnie pojazdów, prowadząc aktualnie około 5000 spraw sądowych przeciwko zakładom ubezpieczeń, także zagranicznym. Wspieramy klientów w kontaktach z ubezpieczycielami, w procesie zbierania materiału dowodowego oraz zawierania ugód  przedsądowych. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu reprezentujemy klientów przed sądami wszystkich instancji.

Partnerem kancelarii w zakresie dochodzenia roszczeń od zakładów ubezpieczeń jest Poznańskie Biuro Rzeczoznawców Samochodowych (więcej na www.pbrs.pl).

Wybrane projekty

  • Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie likwidacji szkód dla lidera ubezpieczeń majątkowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

  • Kompleksowe doradztwo prawne obejmujące stworzenie ram prawnych obsługi klientów oraz doradztwo w toku likwidacji szkód, w tym reprezentacja w procesach dochodzenia roszczeń od ubezpieczycieli (w tym, m.in. koszty napraw i wynajem aut zastępczych) dla podmiotów z branży motoryzacyjnej i wiodących serwisów blacharsko-lakierniczych.

Zespół

Klaudia Lessnau

Klaudia Lessnau

radca prawny
Izabela Rybska

Izabela Rybska

radca prawny
Iga Szewczyk

Iga Szewczyk

radca prawny
Kinga Ostaszewska

Kinga Ostaszewska

aplikant adwokacki
Łukasz Bonarski

Łukasz Bonarski

aplikant radcowski
Jakub Marmurowicz

Jakub Marmurowicz

aplikant radcowski
Magdalena Putowska

Magdalena Putowska

konsultant prawny
Jędrzej Wiza

Jędrzej Wiza

konsultant prawny
Aleksandra Radkowska

Aleksandra Radkowska

aplikant radcowski