Wielość funkcjonujących na rynku podmiotów oferujących obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia komunikacyjne, jak i różnorodność ofert, powoduje problem z podjęciem decyzji o zakupie odpowiedniego produktu. Oferujemy pomoc prawną w zakresie weryfikacji ofert ubezpieczycieli oraz analizy projektów umów, celem wybrania optymalnego wariantu.

W przypadku zaniżenia wysokości lub odmowy wypłaty należnego odszkodowania, naszym klientom oferujemy pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowań od zakładów ubezpieczeń.

W zakresie odszkodowań komunikacyjnych oferta kancelarii obejmuje głównie:

  • dochodzenia przed sądem roszczeń wynikających z zaniżenia wysokości należnego odszkodowania związanego z uszkodzeniem pojazdu wskutek kolizji;
  • dochodzenia roszczeń z tytułu uszkodzenia mienia w transporcie (zarówno ładunku w spedycji jak i uszkodzenia przedmiotów przewożonych w pojazdach osobowych);
  • opracowywania opinii prawnych i zlecania wyceny powstałej szkody;
  • dochodzenia przed sądem roszczeń tytułem zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała, wskutek kolizji drogowej;
  • dochodzenia roszczeń związanych z tzw. bezgotówkową naprawą pojazdów oraz najmem pojazdów zastępczych, a także z przechowaniem uszkodzonego pojazdu oraz holowaniem z miejsca wypadku;
  • obrony przed roszczeniami regresowymi ubezpieczycieli;
  • prowadzenia negocjacji z reprezentantami zakładów ubezpieczeń i pozasądowego rozwiązywania sporów.

Doświadczenie:

Kancelaria reprezentuje autoryzowanych dealerów oraz serwisy samochodowe, a także wypożyczalnie pojazdów, prowadząc aktualnie około 5000 spraw sądowych przeciwko zakładom ubezpieczeń, także zagranicznym. Wspieramy klientów w kontaktach z ubezpieczycielami, w procesie zbierania materiału dowodowego oraz zawierania ugód  przedsądowych. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu reprezentujemy klientów przed sądami wszystkich instancji.

Partnerem kancelarii w zakresie dochodzenia roszczeń od zakładów ubezpieczeń jest Poznańskie Biuro Rzeczoznawców Samochodowych (więcej na www.pbrs.pl).

Wybrane projekty

  • Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie likwidacji szkód dla lidera ubezpieczeń majątkowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

  • Kompleksowe doradztwo prawne obejmujące stworzenie ram prawnych obsługi klientów oraz doradztwo w toku likwidacji szkód, w tym reprezentacja w procesach dochodzenia roszczeń od ubezpieczycieli (w tym, m.in. koszty napraw i wynajem aut zastępczych) dla podmiotów z branży motoryzacyjnej i wiodących serwisów blacharsko-lakierniczych.