Sukcesja przedsiębiorstwa to proces długotrwały, wymagający szczegółowego zaplanowania i przemyślanych rozwiązań. Płynne i bezpieczne sformalizowanie przekazania przedsiębiorstwa następcom wymaga także kompleksowej pomocy prawnej. Prawidłowo przeprowadzona sukcesja umożliwia z jednej strony ochronę majątku przedsiębiorcy, z drugiej – zapewnienie ciągłości funkcjonowania firmy. Temat sukcesji jest szczególnie doniosły dla firm rodzinnych.

Sukcesja, oznacza przede wszystkim planowanie. Działania tego typu powinny być podejmowane z odpowiednim wyprzedzeniem. Przed wdrożeniem konkretnych założeń należy zidentyfikować dostępne rozwiązania i potencjalne ryzyka. Kancelaria świadczy usługi w zakresie zabezpieczenia całego procesu pod względem formalnym, z dbałością o każdy szczegół. Doradzamy zarówno podmiotom korporacyjnym jak i przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą.

W powyższym zakresie kancelaria świadczy następujące usługi:

 • audyt prawny przedsiębiorstwa z rekomendacjami uwzględniającymi oczekiwania dotyczące sukcesji;
 • analizę ryzyk związanych z sukcesją przedsiębiorstwa i utworzenie planu zabezpieczenia procesu;
 • planowanie sukcesji;
 • prawne zabezpieczenie majątku na wypadek śmierci przedsiębiorcy;
 • pomoc przy restrukturyzacji przedsiębiorstwa;
 • wsparcie w utworzeniu fundacji rodzinnej;
 • pomoc w tworzeniu i wdrażaniu ładu rodzinnego i konstytucji rodzinnych;
 • doradztwo w przypadku planowanych inwestycji;
 • sporządzenie testamentu oraz tworzenie dokumentacji niezbędnej do przekazania praw i obowiązków następcom.

Doświadczenie:

W naszej praktyce mieliśmy oraz mamy do czynienia z sukcesją w firmach rodzinnych. Doradzaliśmy w sprawach sukcesyjnych m.in. firmom z branży budowlanej, produkcyjnej, rolno-spożywczej, usługowej  Sporządzaliśmy opinie prawne i analizy dotyczące procesu oraz skutków sukcesji w przedsiębiorstwach, łącząc to kompleksowo z doradztwem w zakresie majątku osobistego naszych klientów. Przeprowadziliśmy także szereg wdrożeń procedur sukcesyjnych przy wykorzystaniu tworzenia struktur holdingowych , podziałach i łączeniach spółek, w zależności od potrzeb naszych klientów.

Wybrane projekty

 • Kompleksowe doradztwo prawne w kluczowych aspektach (projektach) działalności dla KULCZYK FOUNDATION, działającej w Polsce i na świecie fundacji, która we współpracy z lokalnymi partnerami edukuje, wspiera, i realnie pomaga w rozwiązywaniu problemów najsłabszych grup społecznych, tj. dzieci i kobiet dotkniętych lub zagrożonych biedą i przemocą. Kulczyk Foundation to fundacja założona w 2013 roku przez Grażynę Kulczyk, dr. Jana Kulczyka i Dominikę Kulczyk. Jej podstawowym celem jest walka z problemami dyskryminacji i nierówności, które dotykają kobiety na całym świecie, w celu kreowania świata pozbawionego barier. Fundacja, we współpracy z partnerami, wdraża zmiany społeczne oparte na zrównoważonych rozwiązaniach nazywane „Efektem domina”.

 • Kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich aspektach działalności dla działającej w Polsce i na świecie fundacji rodzinnej (organizacji pomocowej), która we współpracy z lokalnymi partnerami edukuje oraz pomaga w rozwiązywaniu problemów ludzi.

 • Kompleksowe opracowanie i wdrożenie koncepcji i strategii prawnej sukcesji dla wiodących podmiotów z branż rolno-spożywczej i meblarskiej.

 • Kompleksowe opracowanie zasad dziedziczenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw dla spółek z branży marketingowej, jubilerskiej i meblarskiej.

Zespół

Aleksandra Sobczyńska

Aleksandra Sobczyńska

partner zarządzający, adwokat
Michał Sobczyński

Michał Sobczyński

partner zarządzający, adwokat

Publikacje

Fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna

27 marca 2023 | Orest Ochocki, Klaudia Grochowska | Rzeczpospolita

Radca prawny Orest Ochocki oraz aplikantka radcowska Klaudia Grochowska na łamach Rzeczpospolitej w artykule „Fundator, beneficjenci i zarządzanie majątkiem” omawiają nową instytucję w polskim prawie, jakim jest fundacja rodzinna dająca możliwość przedsiębiorcom planowania wielopokoleniowej sukcesji …

Na blogu

Fundacja rodzinna – aspekty podatkowe. Szansa na podatkową optymalizację?

Fundacja rodzinna – aspekty podatkowe. Szansa na podatkową optymalizację?

2 lutego 2023 | Orest Ochocki, Klaudia Grochowska

Ustawę o fundacji rodzinnej dzieli już tylko krok od wejścia do polskiego porządku prawnego – obecnie uchwalona ustawa, po poprawkach Senatu została przyjęta przez Sejm oraz przekazana Prezydentowi RP do podpisu. Pozostaje zatem podpisanie ustawy oraz ogłoszenie w Dzienniku …

Ustawa o fundacji rodzinnej przekazana do podpisu Prezydenta

Ustawa o fundacji rodzinnej przekazana do podpisu Prezydenta

27 stycznia 2023 | Orest Ochocki, Klaudia Grochowska

Wczoraj, 26 stycznia 2023 r., podczas 71. posiedzenia Sejmu obradowano w sprawie rozpatrzenia poprawek Senatu do ustawy o fundacji rodzinnej, które Senat zgłosił w toku prac. W konsekwencji rekomendacji Komisji Gospodarki i Rozwoju, Sejm przyjął wszystkie poprawki do …

Fundacja rodzinna w pytaniach i odpowiedziach

Fundacja rodzinna w pytaniach i odpowiedziach

24 stycznia 2023 | Orest Ochocki, Klaudia Grochowska

Po blisko dwóch latach oczekiwania, legislacyjnym sprintem podjęto w ostatnim czasie prace sejmowe w przedmiocie wprowadzenia do polskiego porządku prawnego nowej instytucji – fundacji rodzinnej („Fundacja”). O planach wprowadzenia do polskiego porządku prawnego fundacji rodzinnej …

Plany wprowadzenia fundacji prywatnej (rodzinnej) do polskiego porządku prawnego – cz. II

Plany wprowadzenia fundacji prywatnej (rodzinnej) do polskiego porządku prawnego – cz. II

29 marca 2021 | Orest Ochocki, Przemysław Sobczyński

Dnia 3 marca na naszym blogu ukazał się artykuł zatytułowany "Plany wprowadzenia fundacji prywatnej (rodzinnej) do polskiego porządku prawnego – informacje ogólne (link)". Dziś wracamy do tematu z drugą częścią publikacji. W związku z trwającymi aktualnie …

Plany wprowadzenia fundacji prywatnej (rodzinnej) do polskiego porządku prawnego – informacje ogólne

Plany wprowadzenia fundacji prywatnej (rodzinnej) do polskiego porządku prawnego – informacje ogólne

3 marca 2021 | Orest Ochocki, Przemysław Sobczyński

Sukcesja prowadzonej działalności gospodarczej ma fundamentalne znaczenie dla każdego przedsiębiorcy, zamierzającego przekazać dalsze prowadzenie biznesu oraz zabezpieczyć finansową przyszłość swoją oraz swoich najbliższych. Pogodzenie przedmiotowych kwestii staje się szczególnie utrudnione w przypadku śmierci właściciela przedsiębiorstwa.Obecne …

Sukcesja na roli

Sukcesja na roli

4 stycznia 2021 | Piotr Pawłowski, Kinga Kowalska

Gospodarstwo trzeba kiedyś przekazać następcy. Przed tym dylematem wcześniej, czy później staje każdy rolnik. Gospodarstwo rolne to głównie grunt, czyli jeden z najcenniejszych składników majątku, jaki możemy posiadać. Kwestia sukcesji na roli musi być więc …