Sukcesja przedsiębiorstwa to proces długotrwały, wymagający szczegółowego zaplanowania i przemyślanych rozwiązań. Płynne i bezpieczne sformalizowanie przekazania przedsiębiorstwa następcom wymaga także kompleksowej pomocy prawnej. Prawidłowo przeprowadzona sukcesja umożliwia z jednej strony ochronę majątku przedsiębiorcy, z drugiej – zapewnienie ciągłości funkcjonowania firmy. Temat sukcesji jest szczególnie doniosły dla firm rodzinnych.

Sukcesja, oznacza przede wszystkim planowanie. Działania tego typu powinny być podejmowane z odpowiednim wyprzedzeniem. Przed wdrożeniem konkretnych założeń należy zidentyfikować dostępne rozwiązania i potencjalne ryzyka. Kancelaria świadczy usługi w zakresie zabezpieczenia całego procesu pod względem formalnym, z dbałością o każdy szczegół. Doradzamy zarówno podmiotom korporacyjnym jak i przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą.

W powyższym zakresie kancelaria świadczy następujące usługi:

 • audyt prawny przedsiębiorstwa z rekomendacjami uwzględniającymi oczekiwania dotyczące sukcesji;
 • analizę ryzyk związanych z sukcesją przedsiębiorstwa i utworzenie planu zabezpieczenia procesu;
 • planowanie sukcesji;
 • prawne zabezpieczenie majątku na wypadek śmierci przedsiębiorcy;
 • pomoc przy restrukturyzacji przedsiębiorstwa;
 • wsparcie w utworzeniu fundacji rodzinnej;
 • pomoc w tworzeniu i wdrażaniu ładu rodzinnego i konstytucji rodzinnych;
 • doradztwo w przypadku planowanych inwestycji;
 • sporządzenie testamentu oraz tworzenie dokumentacji niezbędnej do przekazania praw i obowiązków następcom.

Doświadczenie:

W naszej praktyce mieliśmy oraz mamy do czynienia z sukcesją w firmach rodzinnych. Doradzaliśmy w sprawach sukcesyjnych m.in. firmom z branży budowlanej, produkcyjnej, rolno-spożywczej, usługowej  Sporządzaliśmy opinie prawne i analizy dotyczące procesu oraz skutków sukcesji w przedsiębiorstwach, łącząc to kompleksowo z doradztwem w zakresie majątku osobistego naszych klientów. Przeprowadziliśmy także szereg wdrożeń procedur sukcesyjnych przy wykorzystaniu tworzenia struktur holdingowych , podziałach i łączeniach spółek, w zależności od potrzeb naszych klientów.

Wybrane projekty

 • Kompleksowe doradztwo prawne w kluczowych aspektach (projektach) działalności dla KULCZYK FOUNDATION, działającej w Polsce i na świecie fundacji rodzinnej, która we współpracy z lokalnymi partnerami edukuje, wspiera, i realnie pomaga w rozwiązywaniu problemów najsłabszych grup społecznych, tj. dzieci i kobiet dotkniętych lub zagrożonych biedą i przemocą. Kulczyk Foundation to rodzinna fundacja założona w 2013 roku przez Grażynę Kulczyk, dr. Jana Kulczyka i Dominikę Kulczyk. Jej podstawowym celem jest walka z problemami dyskryminacji i nierówności, które dotykają kobiety na całym świecie, w celu kreowania świata pozbawionego barier. Fundacja, we współpracy z partnerami, wdraża zmiany społeczne oparte na zrównoważonych rozwiązaniach nazywane „Efektem domina”.

 • Kompleksowe doradztwo prawne we wszystkich aspektach działalności dla działającej w Polsce i na świecie fundacji rodzinnej (organizacji pomocowej), która we współpracy z lokalnymi partnerami edukuje oraz pomaga w rozwiązywaniu problemów ludzi.

 • Kompleksowe opracowanie i wdrożenie koncepcji i strategii prawnej sukcesji dla wiodących podmiotów z branż rolno-spożywczej i meblarskiej.

 • Kompleksowe opracowanie zasad dziedziczenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw dla spółek z branży marketingowej, jubilerskiej i meblarskiej.