Codziennością jednostek komunalnych jest różnorodność i szeroki zakres spraw jakimi muszą się zajmować, w realiach ciągle zmieniających się regulacji prawnych i konieczności zachowania rygorów wynikających z dyscypliny finansów publicznych. Podmioty te podejmują szereg decyzji o znaczeniu publicznym, m.in. zawierając liczne umowy i porozumienia, przyjmując uchwały lub tworząc regulaminy.

Kancelaria świadczy kompleksowe wsparcie w zakresie prawa samorządowego skierowane do podmiotów publicznych. Analizujemy projekty aktów prawa miejscowego, uchwał, zarządzeń i regulaminów. Opiniujemy umowy i porozumienia, celem weryfikacji ich zgodności z przepisami oraz pod kątem zabezpieczenia interesów obsługiwanego podmiotu. Wspieramy naszych Klientów także w zakresie zamówień publicznych i oferujemy obsługę korporacyjną spółek komunalnych. Prowadzimy również obsługę procesów sądowych, reprezentując Klientów w postępowaniach i doradzając im na każdym etapie postępowania.

Kancelaria doradza podmiotom samorządowym przy prowadzeniu spraw wymagających  specjalistycznej wiedzy prawniczej. Klientom samorządowym zapewniamy przede wszystkim:

  • opiniowanie m.in. projektów aktów prawa miejscowego, uchwał organów, zarządzeń, regulaminów i innych wewnętrznych regulacji prawnych;
  • kompleksową pomoc w zakresie przygotowywania i opiniowania umów, porozumień lub innych dokumentów o charakterze cywilnoprawnym, zabezpieczając należycie interesy oraz majątek podmiotów samorządowych;
  • bieżące, specjalistyczne doradztwo dotyczące postępowań administracyjnych, w tym decyzji, postanowień i innych aktów o charakterze administracyjnoprawnym;
  • wsparcie w zakresie prawa zamówień publicznych;
  • analizy i opinie prawne;
  • obsługę korporacyjną spółek komunalnych;
  • kompleksową obsługę procesów sądowych w sprawach cywilnych, na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym, a także w sprawach przed sądami administracyjnymi.

Doświadczenie:

Posiadamy bogate doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa samorządowego. Z usług Kancelarii korzystają jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym, zakłady i jednostki budżetowe oraz komunalne spółki prawa handlowego.

W swojej praktyce opiniowaliśmy akty prawa miejscowego, uchwały organów i regulaminy wewnętrzne jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych. Wspieraliśmy prawnie Klientów w przeprowadzaniu przetargów, a także wydawaliśmy opinie prawne w przypadku niejasności w interpretacji prawa zamówień publicznych. Opiniowaliśmy również umowy i dokumenty cywilnoprawne powstające w ramach działalności podmiotów komunalnych. Reprezentowaliśmy Klientów przed sądami cywilnymi oraz administracyjnymi.

Wybrane projekty

  • Bieżące i kompleksowe doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego i spółek komunalnych, w tym obsługa organów samorządu, spółek komunalnych.

Zespół

Aleksandra Sobczyńska

Aleksandra Sobczyńska

partner zarządzający, adwokat
Mateusz Giera

Mateusz Giera

radca prawny