xxx

adwokat

k.gohling@sobczynscy.pl
+48 605 241 996
polski, angielski

Doświadczenie

Katarzyna Gohling kieruje w Kancelarii zespołem działu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Kasia specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, a także prawa cywilnego. W codziennej praktyce zawodowej zajmuje się obsługą firm i klientów indywidulanych. Wspiera klientów w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz wskazuje odpowiednie rozwiązania z zakresu ubezpieczeń społecznych. Ponadto pomaga pracodawcom wypełnić spoczywające na nich obowiązki zawarte w przepisach RODO w odniesieniu do ich pracowników.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w poznańskich kancelariach prawnych, realizując projekty z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i prawa cywilnego w ramach działalności małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, a także obsługi klientów indywidualnych.

Prowadziła wykłady studentów z zakresu prawa pracy i zagadnień związanych z zatrudnieniem oraz szkolenia dotyczące tematyki ochrony danych osobowych w aspekcie związanym z tematyką prawa pracy.

Ukończyła aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła także stosunki międzynarodowe o specjalności wschodoznawstwo na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Interesuje się teatrem współczesnym. Czas wolny lubi też spędzać przy dobrej książce, w szczególności z zakresu literatury kryminalnej.

Na blogu

Tarcza antykryzysowa najważniejsze zagadnienia dla przedsiębiorców

Tarcza antykryzysowa najważniejsze zagadnienia dla przedsiębiorców

30 marca 2020 | Katarzyna Gohling, Alicja Hłond , Piotr Pawłowski , Łukasz Jankowski

Opracowanie ma na celu syntetyczne przedstawienie wybranych istotnych zagadnień wynikających z  projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych …

Informator  dla pracodawców w związku z organizacją pracy w warunkach rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2)

Informator dla pracodawców w związku z organizacją pracy w warunkach rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2)

23 marca 2020 | Katarzyna Gohling, Alicja Hłond

Podstawy prawne Kodeks pracy;Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Cel opracowania Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu informacji dotyczących narzędzi, dostępnych na podstawie obowiązujących przepisów, …