xxx

partner, adwokat

k.gohling@sobczynscy.pl
+48 61 654 98 00
polski, angielski

Doświadczenie

Katarzyna Gohling kieruje w Kancelarii Zespołem Prawa Pracy i HR.

Kasia specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych. W codziennej praktyce zawodowej zajmuje się obsługą firm i klientów indywidulanych. Wspiera klientów w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz wskazuje odpowiednie rozwiązania z zakresu ubezpieczeń społecznych. Ponadto pomaga pracodawcom wypełnić spoczywające na nich obowiązki zawarte w przepisach RODO w odniesieniu do ich pracowników.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w poznańskich kancelariach prawnych, realizując projekty z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i prawa cywilnego w ramach działalności małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, a także obsługi klientów indywidualnych.

Przeprowadziła cykl szkoleń z zakresu ochrony informacji poufnych dla pracowników oraz szkolenia z zakresu rozliczania czasu pracy dla kadry menadżerskiej a także audyty dotyczące stosowania zasad etyki w środowisku pracy u klientów korporacyjnych.  Prowadziła także wykłady dla studentów z zakresu prawa pracy i zagadnień związanych z zatrudnieniem oraz szkolenia dotyczące tematyki ochrony danych osobowych w aspekcie związanym z tematyką prawa pracy.

Ukończyła aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła także stosunki międzynarodowe o specjalności wschodoznawstwo na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Interesuje się teatrem współczesnym. Czas wolny lubi też spędzać przy dobrej książce, w szczególności z zakresu literatury kryminalnej.

Publikacje

Praca zdalna - proponowane regulacje

Praca zdalna - proponowane regulacje

7 czerwca 2021 | Michał Sobczyński, Katarzyna Gohling , Magdalena Syroczyńska | Informator prawny

Pandemia wywołana wirusem SarsCoV-19 wpłynęła na wszystkie stery życia społecznego, w tym również sferę zawodową. Skutkiem rozpowszechniania się pracy zdalnej jest konieczność stworzenia nowych regulacji, które zabezpieczają interesy obu stron stosunku pracy. Obowiązujące przepisy Kodeksu pracy nie zawierają uregulowań …

Informacja prawna dotycząca Pracowniczych Planów Kapitałowych

Informacja prawna dotycząca Pracowniczych Planów Kapitałowych

21 kwietnia 2021 | , Michał Sobczyński , Katarzyna Gohling , Izabela Rybska | Informacja prawna

W związku ze zbliżającym się zakończeniem ostatniego etapu wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w podmiotach zatrudniających, udostępniamy Państwu informację prawną systematyzującą założenia i obowiązki związane z wprowadzeniem PPK. Jednocześnie przypominamy, że aktualnie, w ramach IV etapu …

Na blogu

Wyrok TSUE C-660/20 a wypłata pracownikom niepełnoetatowym dodatku za godziny ponadwymiarowe

Wyrok TSUE C-660/20 a wypłata pracownikom niepełnoetatowym dodatku za godziny ponadwymiarowe

7 listopada 2023 | Katarzyna Gohling, Anna Muszyńska

W dniu 19 października 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, w którym stwierdził, że pracownik zatrudniony na niepełny etat nie może być traktowany mniej korzystnie niż pracownik pełnoetatowy w zakresie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia …

Nowelizacja Kodeksu pracy ogłoszona w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja Kodeksu pracy ogłoszona w Dzienniku Ustaw

13 kwietnia 2023 | Katarzyna Gohling

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie przepisów Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego porządku prawnego rozwiązania wynikające z dwóch dyrektyw unijnych: Dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy orazDyrektywy w sprawie …

Nowelizacja kodeksu pracy dotycząca pracy zdalnej i badania trzeźwości opublikowana  w dzienniku ustaw

Nowelizacja kodeksu pracy dotycząca pracy zdalnej i badania trzeźwości opublikowana w dzienniku ustaw

8 lutego 2023 | Katarzyna Gohling

Nowelizacja kodeksu pracy, która umożliwia badanie trzeźwości pracowników i wprowadza nowe zasady pracy zdalnej, została opublikowana w dzienniku ustaw w dniu 06 lutego 2023 roku. Oznacza, to, że znamy już terminy, w których nowe przepisy wejdą w życie: w …

Zmiana przepisów w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości

Zmiana przepisów w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości

16 grudnia 2022 | Katarzyna Gohling, Magdalena Syroczyńska

W dniu 1 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił Projekt Ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw  (dalej jako: projekt Ustawy), który wprowadza regulacje dotyczące pracy …

Dyrektywa OMNIBUS – nowe obowiązki przedsiębiorców dotyczące sprzedaży konsumenckiej - informator prawny

Dyrektywa OMNIBUS – nowe obowiązki przedsiębiorców dotyczące sprzedaży konsumenckiej - informator prawny

8 czerwca 2022 | Michał Sobczyński, Katarzyna Gohling , Łukasz Jankowski , Łukasz Bonarski

Z dniem 28 maja 2022 r. upłynął termin na wdrożenie unijnej dyrektywy OMNIBUS (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27.11.2019 r.), która nakazywała Państwom Członkowskim wprowadzenie do ich porządku prawnego szeregu nowych …

Zasady i możliwości pomocy obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski w związku z toczącą się wojną na terenie Ukrainy - informator prawny

Zasady i możliwości pomocy obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski w związku z toczącą się wojną na terenie Ukrainy - informator prawny

16 marca 2022 | Aleksandra Sobczyńska, Katarzyna Gohling , Tobiasz Czerwiński

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym informatorem prawnym, w którym przybliżamy przepisy Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przepisy Ustawy za główny cel mają stworzenie szczególnej doraźnej podstawy …

Informacja dotycząca Dyrektywy o ochronie praw sygnalistów

Informacja dotycząca Dyrektywy o ochronie praw sygnalistów

13 września 2021 | Michał Sobczyński, Magdalena Syroczyńska , Katarzyna Gohling

I. Zakres informacji Celem przygotowanego dla Państwa opracowania jest przybliżenie i wyjaśnienie przepisów dotyczących obsługi i ochrony sygnalistów tj. osób zgłaszających nieprawidłowości w przedsiębiorstwie, wydanych na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia …