xxx

radca prawny

m.orlowski@sobczynscy.pl
+48 61 654 98 00
polski, angielski

Doświadczenie

Marek Orłowski jest radcą prawnym w zespole kontraktów gospodarczych. W zakres jego praktyki zawodowej wchodzi bieżąca obsługa przedsiębiorców, w tym spółek kapitałowych, z różnych branży, przede wszystkim w zakresie weryfikacji umów i regulaminów. 

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i w 2020 r. ukończył aplikację radcowską. Od 2021 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. 

Już na etapie studiów zdobywał doświadczenie w kancelariach adwokackich i radcowskich m.in. w zakresie roszczeń wynikających z ubezpieczeń cywilnych, kompleksowej obsługi przedsiębiorców, w tym zagranicznych, oraz obsługi jednostek sektora finansów publicznych, w tym w zakresie prawa zamówień publicznych i kwestii ustrojowych.

W wolnych chwilach lubi jeździć na rowerze, interesuje się muzyką i szeroko pojętą technologią.