xxx

aplikant radcowski

j.krzywon@sobczynscy.pl
+48 61 654 98 00
polski, angielski

Doświadczenie

Jakub Krzywoń jest aplikantem radcowskim, członkiem zespołu zajmującego się prawem spółek handlowych.

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie gospodarczym oraz prawie spółek handlowych. Obsługuje podmioty korporacyjne, skupiając się w szczególności na ich prawnej strukturze organizacyjnej, sporządzaniu dokumentów korporacyjnych, rejestracji podmiotów gospodarczych oraz późniejszym prowadzeniu postępowań przed sądem rejestrowym. Zajmuje się również postępowaniami likwidacyjnymi, z zakresu fuzji, przejęć i przekształceń, oraz opracowywaniem umów pomiędzy wspólnikami.

Doświadczenie zawodowe zaczął zdobywać już na początku studiów jako młodszy prawnik w kancelariach adwokackich oraz radcowskich.

W 2020 roku ukończył prawo na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu broniąc pracę magisterską pt. „Problematyka połączeń odwrotnych spółek kapitałowych”. W 2021 roku rozpoczął aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Pasjonuje się podróżami, piłką nożną oraz kulturą hip-hop’u.