Nasza wsparcie w zakresie łączenia spółek obejmuje obsługę procesów fuzji, przejęć i konsolidacji przedsiębiorstw. Oferujemy nie tylko doradztwo prawne, ale także spójne kierowanie całym procesem połączenia z uwzględnieniem celów strategicznych reorganizacji.

Od kilkunastu lat wspieramy różnorodne połączenia spółek, zarówno te lokalne, jak i międzynarodowe. Analizujemy, projektujemy i realizujemy plany połączeń, który wspierają cele biznesowe klientów i są zawsze „szyte na miarę” klienta.

Oferujemy kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu łączenia spółek:

Strategia i struktura prawna: Opracowujemy strategiczne kierunki i strukturę prawno-organizacyjną dla procesu łączenia.

Przygotowanie dokumentacji: Sporządzamy plany, uchwały, harmonogramy, koordynując działania z różnymi podmiotami zaangażowanymi w proces łączenia. Przygotowujemy wszelką dokumentację prawną potrzebną do procesu połączenia spółek.

Due diligence: Przeprowadzamy kompleksowy audyt, identyfikując korzyści, ryzyka i niezbędne działania w procesie zachowania integralności przedsiębiorstwa.

Wsparcie podczas negocjacji: Reprezentujemy klientów podczas negocjacji, zarówno przed samym procesem fuzji, jak i w trakcie jego realizacji.

Zgłaszanie i uzyskiwanie zgód regulatorów: Pomagamy w uzyskaniu niezbędnych zgód od organów regulacyjnych i UOKIK.

Reprezentacja: Reprezentujemy spółki w postępowaniach przed sądami rejestrowymi.

Zarządzanie procesem fuzji: Sprawujemy nadzór nad całością procesu fuzji lub przejęcia, zapewniając, że wszystkie wymagane kroki są realizowane zgodnie z prawem.

Przeprowadzenie fazy menadżerskiej połączenia: etap przygotowawczy związany z zarządem spółki.

Przeprowadzenie fazy właścicielskiej połączenia: etap związany z uczestnictwem i podejmowaniem uchwał przez wspólników albo akcjonariuszy.

Przeprowadzenie fazy rejestrowej połączenia: etap przed sądem rejestrowym.

Co to znaczy w praktyce?

Indywidualne podejście: Przeprowadzamy dogłębną analizę warunków łączących się spółek, dostosowując nasze działania do specyfiki ich celów reorganizacyjnych.

Strategiczne doradztwo: Pomagamy podjąć decyzje o optymalnej metodzie łączenia, precyzyjnie opracowując plan działania

Przygotowanie do połączenia: Zapewniamy pełne przygotowanie spółek do procesu łączenia, włączając w to niezbędne zawiadomienia i uzyskiwanie koniecznych zgód.

Prawne procedury: Nasza kancelaria przeprowadza wszystkie niezbędne czynności prawne związane z procesem łączenia, włączając sporządzanie niezbędnej dokumentacji i reprezentację przed sądami rejestrowymi.

Wsparcie dla relacji: Doradzamy w zakresie wpływu połączenia na relacje z pracownikami, kontrahentami, zapewniając niezbędną asystę w procesie informacyjnym.

Zadbane administracyjne kwestie: Świadczymy wsparcie w sprawach administracyjnych i regulacyjnych związanych z połączeniem, włączając ewentualne uzyskanie koncesji i zezwoleń.

Jeśli myślą Państwo o fuzji, przejęciu lub konsolidacji spółek, zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Jesteśmy gotowi zapewnić kompleksowe wsparcie na każdym etapie transakcji.

Doświadczenie

Doświadczenie kancelarii w obszarze łączenia spółek to rezultat lat pracy, wielu udanych transakcji oraz stałego dążenia do zapewnienia klientom kompleksowego wsparcia na najwyższym poziomie.

Kancelaria doradza przy:

  • Łączeniu się spółek kapitałowych;
  • Połączeniu się spółek kapitałowych i osobowych;
  • Łączeniu się przez przejęcie;
  • Łączeniu się przez zawiązanie nowej spółki;
  • Transgranicznych procesach połączenia spółek kapitałowych i spółek komandytowo – akcyjnych.

Zespół

Michał Sobczyński
partner zarządzający, adwokat
Orest Ochocki
partner, radca prawny
Kamil Misiak
radca prawny
Krzysztof Mydlak
radca prawny
Agnieszka Raczewska
radca prawny
Klaudia Grochowska
radca prawny
Mateusz Karliński
aplikant radcowski
Jakub Krzywoń
aplikant radcowski
Marcin Pilarski
konsultant prawny