Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie podziału spółek, zapewniając nie tylko profesjonalne doradztwo prawne, ale także strategiczne podejście. Rozumiemy, że powody podziału mogą być różne – od konfliktów między wspólnikami po potrzebę restrukturyzacji czy aspekty ekonomiczne.

Zapewniamy wsparcie na każdym etapie procesu podziału spółki czy też wydzielenia majątku ze spółki, dbając o to, aby każdy etap przebiegał zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz najlepszymi praktykami branżowymi. Nasz priorytet to zapewnienie klientom klarownych rozwiązań prawnych, minimalizujących ryzyko i zapewniających optymalne rezultaty.

Pomagamy na każdym etapie procesu podziału spółek:

 • analizy możliwych wariantów podziału spółki,
 • kompleksowe wsparcie klienta w procesie podziału spółki,
 • przygotowania dokumentacji potrzebnej do podziału spółki,
 • przeprowadzenie fazy menadżerskiej podziału (etap przygotowawczy związany z zarządem spółki),
 • przeprowadzenie fazy właścicielskiej podziału (etap związany z uczestnictwem i podejmowaniem uchwał przez wspólników albo akcjonariuszy),
 • przeprowadzenie fazy rejestrowej podziału (etap przed sądem rejestrowym),
 • sporządzenia planu podziału spółki i związanych z nim załączników,
 • analizy obecnej sytuacji prawnej, podatkowej i biznesowej klienta, w celu utworzenia optymalnej strategii podziału spółki, uwzględniającej zarówno cele biznesowe, jak i wymogi prawne oraz podatkowe, a także konsekwencje podziału dla wszystkich zaangażowanych stron,
 • opracowania sprawozdania zarządu uzasadniającego podział,
 • przygotowania wniosku o zbadanie planu podziału przez biegłego rewidenta,
 • wsparcie w kontakcie z biegłym rewidentem,
 • powzięcia uchwał zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia o podziale o spółki i wszelkich zmian statutu czy zawiadomienia wspólników,
 • złożenia wniosku o podział spółki,
 • rejestracji podziału w KRS,
 • zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia.

Nasza oferta obejmuje różne formy podziału:

 • podział przez przejęcie, tj. podział polegający na przeniesieniu całego majątku spółki dzielonej na inne spółki za udziały albo akcje spółki przejmującej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej;
 • podział przez zawiązanie nowych spółek, tj. podział polegający na zawiązaniu nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej za udziały lub akcje nowych spółek, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej;
 • podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki, tj. podział polegający na przeniesieniu całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązaną spółkę albo spółki za udziały lub akcje spółki albo spółek przejmujących i nowo zawiązanych, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej;
 • podział przez wydzielenie, tj. podział polegający na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na istniejącą lub nowo zawiązaną spółkę albo spółki za udziały lub akcje spółki albo spółek przejmujących, nowo zawiązanych lub spółki dzielonej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej;
 • podział przez wyodrębnienie, tj. podział polegający na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na istniejącą lub nowo zawiązaną spółkę albo spółki za udziały lub akcje spółki albo spółek przejmujących lub nowo zawiązanych, które obejmuje spółka dzielona.

Każdy z tych typów podziału spółki ma swoje konsekwencje i procedury, które starannie analizujemy i dopasowujemy do potrzeb klienta w celu uzyskania założonego efektu. Rozumiemy, że każdy podział spółki jest inny, dlatego dostosowujemy nasze podejście do potrzeb każdego klienta, zapewniając spersonalizowane rozwiązania.

Kancelaria doradza przy:

 • Podziale spółek kapitałowych w spółki kapitałowe,
 • Podziale spółek kapitałowych w spółki komandytowo – akcyjne,
 • Podziale spółek kapitałowych w spółki kapitałowe i komandytowo – akcyjne,
 • Podziale spółek komandytowo – akcyjnych w spółki kapitałowe,
 • Podziale spółek komandytowo – akcyjnych w komandytowo – akcyjne,
 • Podziale spółek komandytowo – akcyjnych w spółki kapitałowe i komandytowo – akcyjne,
 • Transgranicznym podziale spółek kapitałowych,
 • Transgranicznym podziale spółek komandytowo – akcyjnych.

Zespół

Michał Sobczyński
partner zarządzający, adwokat
Orest Ochocki
partner, radca prawny
Kamil Misiak
radca prawny
Krzysztof Mydlak
radca prawny
Agnieszka Raczewska
radca prawny
Klaudia Grochowska
radca prawny
Mateusz Karliński
aplikant radcowski
Jakub Krzywoń
aplikant radcowski
Marcin Pilarski
konsultant prawny