xxx

radca prawny

a.wieczorek@sobczynscy.pl
+48 61 654 98 00
polski, angielski

Doświadczenie

Anna Wieczorek jest radcą prawnym w zespole kontraktów gospodarczych. W ramach praktyki zawodowej zajmuje się obsługą przedsiębiorców, w szczególności negocjacją umów handlowych i związanych z procesem budowlanym oraz doradztwem w zakresie branży e-commerce.

Dysponuje bogatym doświadczeniem w sprawach związanych z doradztwem prawnym w toku realizacji inwestycji infrastrukturalnych, opartych o przepisy Prawa Zamówień Publicznych i postanowienia FIDIC oraz obsługą prawną projektów unijnych, w tym tematyką korekt finansowych.

Ukończyła studia na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2022 roku ukończyła aplikację radcowską i uzyskała wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

W wolnych chwilach podróżuje i aktywnie spędza czas.

Na blogu

Uproszczenie rozwiązań związanych z tworzeniem biogazowni rolniczych

Uproszczenie rozwiązań związanych z tworzeniem biogazowni rolniczych

2 maja 2023 | Anna Wieczorek, Łukasz Jankowski

Trwają obecnie konsultacje społeczne projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych (dalej: „Projekt” lub „Specustawa”). O rozpoczęciu prac nad Projektem mieliśmy okazję informować już w lutym tego roku. Projektodawca …

Przedsiębiorcy już dziś muszą liczyć się z ograniczeniami w dostawach mediów

Przedsiębiorcy już dziś muszą liczyć się z ograniczeniami w dostawach mediów

30 września 2022 | Anna Wieczorek, Łukasz Jankowski

PRRZEDSIĘBIORCY JUŻ DZIŚ MUSZĄ LICZYĆ SIĘ Z OGRANICZENIAMI W DOSTAWACH MEDIÓW Spodziewane ograniczenia w sektorze ciepłowniczo-energetycznym Ceny surowców energetycznych osiągnęły ponadprzeciętny poziom w 2022 roku, początkowo z uwagi na proces znoszenia restrykcji spowodowanych pandemią COVID-19, gdy gospodarka …