xxx

radca prawny

a.wieczorek@sobczynscy.pl
+48 61 654 98 00
polski, angielski

Doświadczenie

Anna Wieczorek jest radcą prawnym w zespole kontraktów gospodarczych. W ramach praktyki zawodowej zajmuje się obsługą przedsiębiorców, w szczególności negocjacją umów handlowych i związanych z procesem budowlanym oraz doradztwem w zakresie branży e-commerce.

Dysponuje bogatym doświadczeniem w sprawach związanych z doradztwem prawnym w toku realizacji inwestycji infrastrukturalnych, opartych o przepisy Prawa Zamówień Publicznych i postanowienia FIDIC oraz obsługą prawną projektów unijnych, w tym tematyką korekt finansowych.

Ukończyła studia na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2022 roku ukończyła aplikację radcowską i uzyskała wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

W wolnych chwilach podróżuje i aktywnie spędza czas.