xxx

radca prawny

b.czupryniak@sobczyńscy.pl
+48 61 654 98 00
polski, angielski
Bartosz Czupryniak

Doświadczenie

Bartosz Czupryniak jest radcą prawnym w zespole nieruchomości i inwestycji budowlanych. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem procesu inwestycyjnego. W kręgu jego zawodowych zainteresowań pozostają także zagadnienia prawa administracyjnego materialnego i procesowego, jak również prawa cywilnego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał od II roku studiów, pracując w poznańskiej kancelarii prawnej specjalizującej się w postępowaniach reprywatyzacyjnych. Na potrzeby prowadzonych spraw przeprowadzał rozbudowane kwerendy archiwalno – prawne na terenie całego kraju. Reprezentował podmioty prywatne w licznych postępowaniach dotyczących nieruchomości znacjonalizowanych po II wojnie światowej przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi. Brał także udział w badaniach stanu prawnego nieruchomości rolnych.

Ukończył prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. W 2021 roku zdał egzamin zawodowy i uzyskał tytuł radcy prawnego.

Jego pasją jest siatkówka oraz historia XX wieku. Uwielbia także gotować.