6 lutego 2023 | Łukasz Jankowski

Zgodnie z deklaracją sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janusza Kowalskiego, zespół ekspertów pod jego kierownictwem przygotował projekt specustawy upraszający tworzenie biogazowni rolniczych.

Projekt ustawy zakłada między innymi:

  • brak konieczności uwzględnienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego inwestycji w zakresie biogazowni rolniczej;
  • modyfikację przepisów o nawozach i nawożeniu poprzez wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystywanie pofermentu w działalności rolniczej;
  • zakwalifikowanie jako produkt uboczny – a nie odpad w rozumieniu ustawy o odpadach – substratów, które mogą być wykorzystywane jako nawóz naturalny;
  • wprowadzenie specjalnych warunków przyłączenia instalacji biogazowni rolniczej do sieci – podmiot ubiegający się o przyłączenie biogazowni rolniczej do sieci, informuje operatora o spełnieniu przez przyłączaną instalację warunków, zaś operator systemu jest zobowiązany wydać warunki przyłączenia dla biogazowni w terminie 30 dni;
  • optymalizację procesu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy oraz postępowania w przedmiocie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę – organ będzie zobowiązany wydać ją w określonym terminie pod rygorem nałożenia kary.

Podsumowując – projekt ustawy z założenia ma na celu uproszczenie rozwiązań związanych z tworzeniem biogazowni rolniczych. W naszej ocenie na szczególną uwagę zasługują proponowane regulacje w zakresie zniesienia wymogów związanych z gospodarką przestrzenną.

Szczegóły ujawni dopiero projekt ustawy. Będziemy śledzić dalszy przebieg procesu legislacyjnego.

Kategorie: OZE

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *