Nowy plan na lokalizację instalacji OZE

Nowy plan na lokalizację instalacji OZE – czy lepszy?

12 listopada 2023 | Piotr Pawłowski, Marcin Frąckiewicz

W dniu 24 września 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Od dawna zapowiadana i budząca emocje wśród inwestorów. Powiedzieć „nowelizacja” to zdecydowanie zbyt mało. To swego rodzaju rewolucja w podejściu do planowania przestrzennego w porównaniu z dotychczasowymi rozwiązaniami. Znikają studia uwarunkowań (najpóźniej do 31 Więcej…

Jak zbudować biogazownię na podstawie specustawy?

Jak zbudować biogazownię na podstawie specustawy?

24 sierpnia 2023 | Piotr Pawłowski

Coraz więcej rolników decyduje się na budowę biogazowni. Pozwala to m.in. wykorzystać wytwarzane w gospodarstwie odpady do produkcji taniej i czystej energii. Rozwój odnawialnych źródeł energii wymaga zorganizowania właściwego zaplecza prawnego. W dniu 11 sierpnia 2023 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana przyjęta przez Sejm ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu Więcej…

Biogazownie specustawa

Uproszczenie rozwiązań związanych z tworzeniem biogazowni rolniczych

2 maja 2023 | Anna Wieczorek, Łukasz Jankowski

Trwają obecnie konsultacje społeczne projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych (dalej: „Projekt” lub „Specustawa”). O rozpoczęciu prac nad Projektem mieliśmy okazję informować już w lutym tego roku. Projektodawca wskazuje, że aktualnie w Polsce funkcjonuje zaledwie 123 wytwórców biogazu rolniczego, prowadzących 147 instalacji o Więcej…

Uproszczenie regulacji w zakresie tworzenia biogazowni rolniczych

Uproszczenie regulacji w zakresie tworzenia biogazowni rolniczych

6 lutego 2023 | Łukasz Jankowski

Zgodnie z deklaracją sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janusza Kowalskiego, zespół ekspertów pod jego kierownictwem przygotował projekt specustawy upraszający tworzenie biogazowni rolniczych. Projekt ustawy zakłada między innymi: brak konieczności uwzględnienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego inwestycji w zakresie biogazowni rolniczej; modyfikację przepisów o nawozach i nawożeniu poprzez Więcej…

Klasa gruntu może blokować inwestycję w fotowoltaikę

26 września 2022 | Piotr Pawłowski

Przystępując do realizacji inwestycji fotowoltaicznej, wziąć należy pod uwagę, jak klasa gruntów, na których inwestycja jest planowana, wpłynąć może na jej finalne koszty. Grunty rolne i leśne podlegają klasyfikacji ze względu na rodzaj składających się na nie gleb (gleboznawcza klasyfikacja gruntów). Pojęcie to oznacza podział gleb na klasy bonitacyjne ze Więcej…