xxx

radca prawny

a.muszynska@sobczynscy.pl
+48 661 958 021
polski, angielski, niemiecki
Muszyńska Anna Kancelaria Sobczyński

Doświadczenie

Anna Muszyńska jest radcą prawnym i specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, szczególnie w ich wymiarze procesowym. Posiada doświadczenie w rozwiązywaniu sporów wynikających z prawa budowlanego i prawa zobowiązań.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w poznańskich kancelariach radcowskich, gdzie zajmowała się przede wszystkim prowadzeniem postępowań sądowych i egzekucyjnych, a także bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych.

Ukończyła prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz aplikację radcowską. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Angażuje się społecznie. Przez 10 lat była koordynatorem stowarzyszenia wspierającego misje w Afryce i Ameryce Południowej. Trzykrotnie wyjeżdżała na placówki misyjne w Ghanie.

Interesuje się prawami człowieka i kulturą państw Afryki. W wolnym czasie najchętniej podróżuje, czyta reportaże i jeździ na rowerze. Miłośniczka muzyki soul i teatru.