xxx
7 września 2020 | Michalina Jusik | Zeszyty Studenckich Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM

W numerze 10 Zeszytu Studenckiego Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM ukazał się artykuł autorstwa adwokat Michaliny Jusik zatytułowany „Możliwość dochodzenia należności powstałych w związku z wyrządzoną szkodą komunikacyjną w świetle najnowszego Orzecznictwa Sądu Najwyższego”. Zdaniem autorki artykułu na szczególną uwagę zasługuje najnowsze orzecznictwo z lat 2018 i 2019 dotyczące możliwości dochodzenia odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy szkody w związku z wyrządzoną szkodą komunikacyjną zarówno w zakresie naprawy uszkodzonego pojazdu, jak i najmu pojazdu zastępczego. W celu zapoznania się z pełną wersją tekstu prosimy kliknąć w link.