xxx
12 lipca 2023
Szkolenie Afflex

Kwestia bezpieczeństwa informacji w świecie cyfrowym nabiera coraz większego znaczenia, również w relacjach pracodawca-pracownik. W ostatnim czasie Katarzyna Gohling i Anna Muszyńska przeprowadziły szkolenie z ochrony informacji poufnych dla Allflex Polska sp. z o.o., wchodzącej w skład międzynarodowej grupy MSD Animal Health, lidera w zakresie identyfikacji i monitorowania zdrowia zwierząt.

Program szkolenia obejmował m.in.:

  • definicję pojęcia poufności danych, a także zakres danych objętych obowiązkiem zachowania poufności;
  • szczegółowe omówienie pojęcia „tajemnicy przedsiębiorstwa”;
  • omówienie przykładów danych szczególnie poufnych z punktu widzenia działalności biznesowej i operacyjnej klienta;
  • obowiązek zachowania poufności w ramach stosunku pracy, wraz z omówieniem podstaw prawnych zawartych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, kodeksie pracy, kodeksie cywilnym i kodeksie karnym;
  • związek obowiązku zachowania poufności z RODO;
  • możliwe konsekwencje naruszenia obowiązku zachowania poufności z punktu widzenia pracownika – w trakcie trwania umowy o pracę, z punktu widzenia pracodawcy – po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę.

To nie jedyne szkolenie, które realizowaliśmy dla naszych klientów w ostatnim czasie z obszaru prawa pracy – ponieważ w ostatnim półroczu było sporo zmian, szkoliliśmy także klientów m.in. z systemów czasu pracy, pracy zdalnej oraz wdrożenia regulacji dot. work-life balance. Więcej o zakresie naszego wsparcia w obszarze prawa pracy można znaleźć na stronie tej specjalizacji: https://sobczynscy.pl/specjalizacja/prawo-pracy/