Skuteczne zarządzanie sporami sądowymi jest kluczowe dla zabezpieczenia interesów placówek medycznych i firm farmaceutycznych, w tym dla utrzymania ich dobrej reputacji. Nasza kancelaria prawnicza specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów działających w sektorze ochrony zdrowia oraz branży farmaceutycznej. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, które obejmują reprezentację jednostek służby zdrowia, takich jak szpitale, kliniki, prywatne praktyki lekarskie oraz inne placówki medyczne, jak również firm farmaceutycznych. Nasza misja polega na zapewnieniu najwyższej jakości usług prawnych w celu wspierania naszych klientów w trudnych sytuacjach prawnych.

Oferujemy kompleksowe doradztwo na każdym etapie postępowań, w tym w szczególności pomoc prawna obejmuje:

 • obronę szpitali, klinik, prywatnych praktyk lekarskich oraz innych placówek medycznych przed roszczeniami pacjentów,
 • doradztwo w sprawach związanych z odpowiedzialnością cywilną i karną za błędy medyczne, w tym za zabiegi w obszarze medycyny estetycznej,
 • prowadzenie spraw związanych z niewłaściwym leczeniem, zakażeniami szpitalnymi oraz innymi naruszeniami standardów medycznych,
 • reprezentację w sporach z ubezpieczycielami zdrowotnymi dotyczących odmowy wypłaty odszkodowania lub zaniżonej kwoty odszkodowania,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu polis ubezpieczeniowych obejmujących zdarzenia medyczne,
 • obronę lekarzy i personelu medycznego w postępowaniach dyscyplinarnych przed izbami lekarskimi i innymi organami nadzorczymi,
 • reprezentowanie interesów klientów w sprawach dotyczących naruszenia etyki zawodowej oraz standardów wykonywania zawodu medycznego,
 • obronę firm farmaceutycznych w sporach związanych z odpowiedzialnością za produkty lecznicze,
 • prowadzenie spraw związanych z reklamacjami i roszczeniami pacjentów dotyczącymi działania leków,
 • reprezentację w sporach dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej, w tym patentów i znaków towarowych,
 • prowadzenie spraw dotyczących ochrony własności intelektualnej w kontekście importu równoległego,
 • prowadzenie sporów sądowych dotyczących nieuczciwego naśladownictwa opakowań produktów spożywczych oraz leków,
 • reprezentację w sprawach dotyczących prowadzenia reklamy sprzecznej z prawem,
 • dochodzenie roszczeń związanych z nieuczciwą konkurencją w branży medycznej i farmaceutycznej, w tym wynikającej z pasożytniczej konkurencji,
 • reprezentujemy klientów w sporach pracowniczych, pomagając w rozwiązywaniu problemów związanych z zatrudnieniem.

Doświadczenie:

Zespół procesowy posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego. Od lat z sukcesem reprezentujemy naszych klientów w najtrudniejszych sporach sądowych, co pozwala nam na skuteczne zabezpieczenie interesów placówek medycznych i firm farmaceutycznych. Nasze zaangażowanie i głęboka znajomość specyfiki branży medycznej oraz farmaceutycznej pozwalają nam na precyzyjne i efektywne działanie w każdym przypadku. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu jesteśmy w stanie przewidzieć potencjalne zagrożenia i zapobiegać im na wczesnym etapie, minimalizując ryzyko dla naszych klientów.

Zespół

Aleksandra Sobczyńska
partner zarządzający, adwokat
Jakub Krych
adwokat
Martyna Mocna
adwokat
Marek Orłowski
radca prawny
Iga Szewczyk
radca prawny
Paulina Kaczmar
aplikant adwokacki
Kinga Ostaszewska
aplikant adwokacki
Tomasz Gabała
konsultant prawny