xxx

aplikant radcowski

b.gorczynski@sobczynscy.pl
+48 61 654 98 00
polski, angielski

Doświadczenie

Bartosz Gorczyński jest aplikantem radcowskim, pracującym w dziale kontraktów gospodarczych. Aktualnie zajmuje się zagadnieniami z zakresu bieżącej obsługi przedsiębiorców oraz postępowań administracyjnych. Tematyka tej pracy w szczególności dotyczy kwestii zezwoleń administracyjnych, analizy i sporządzania umów gospodarczych, oraz przygotowywania opinii prawnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w toruńskiej kancelarii, gdzie zajmował się sprawami klientów indywidualnych i przedsiębiorców, w szczególności obejmujących zagadnienia z zakresu postępowania i prawa cywilnego, opracowywania analiz prawnych oraz umów handlowych.

Ukończył prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Swój wolny czas lubi spędzać na doskonaleniu umiejętności publicznego przemawiania oraz na pogłębianiu literatury z zakresu ekonomii behawioralnej.