Zakładanie i rejestracja placówek leczniczych to proces wymagający precyzyjnego zrozumienia przepisów prawa, doświadczenia oraz znajomości branży. Oferujemy kompleksowe wsparcie na każdym etapie tego procesu, pomagając w uruchomieniu działalności medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami. Doradzamy w wyborze odpowiedniej formy prawnej działalności.  Kluczowym etapem jest rejestracja podmiotu leczniczego w systemie RPWDL, zarządzanym przez odpowiednie Urzędy Wojewódzkie. Nasza kancelaria wspiera przedsiębiorców w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji prawnej oraz realizacji licznych czynności organizacyjnych, takich jak przygotowanie umów dla personelu medycznego, uzyskanie numeru REGON medycznego, czy rejestracja w Bazie Danych Odpadowych (BDO).

Oferujemy doradztwo i stałą obsługę prawną dla lekarzy, dentystów oraz innych przedstawicieli zawodów medycznych, pomagając przy zakładaniu szpitali, klinik, przychodni, centrów medycznych i innych jednostek na terenie całego kraju.

Oferujemy wsparcie w szczególności następujących obszarach:

 • Wybór formy prawnej: Doradzamy w wyborze odpowiedniej formy prawnej działalności, dostosowanej do specyfiki i założeń danej placówki medycznej.
 • Rejestracja podmiotu leczniczego: Pomagamy w rejestracji podmiotu leczniczego w ramach Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL), włącznie z uzyskaniem zaświadczenia o wpisie do rejestru.
 • Zmiany w księdze rejestrowej: Zapewniamy wsparcie w przeprowadzeniu wszelkich zmian w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego, takich jak utworzenie lub modyfikacja danych zakładów, jednostek organizacyjnych czy komórek organizacyjnych zakładów leczniczych.
 • Numer REGON jednostki medycznej: Pomagamy w uzyskaniu numeru REGON dla jednostki medycznej oraz dokonujemy modyfikacji danych w rejestrze.
 • Powołanie kierownika medycznego: Doradzamy w powołaniu kierownika medycznego placówki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uwzględniającymi specyfikę danego podmiotu leczniczego.
 • Określenie zadań kierownika medycznego: Wspieramy w określeniu zadań oraz odpowiedzialności innych osób pełniących funkcję kierownika medycznego, zapewniając zgodność z przepisami dotyczącymi jakości usług i bezpieczeństwa pacjentów.
 • Uzyskanie konta w systemie P1: Zapewniamy wsparcie w procesie uzyskania konta w systemie P1 oraz składania wniosku o wydanie certyfikatu, a następnie pomagamy w jego uzyskaniu.
 • Opracowanie regulaminu organizacyjnego: Pomagamy w opracowaniu i wdrożeniu regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego, zgodnego z wymogami prawnymi.
 • Dokumentacja informacji o prawach pacjenta: Wspieramy w opracowaniu dokumentu informującego pacjentów o ich prawach, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Upoważnienie do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta: Pomagamy w opracowaniu dokumentu upoważnienia do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz instrukcji wewnętrznych dotyczących przekazywania tych informacji.
 • Ochrona danych osobowych: Doradzamy w opracowaniu i wdrożeniu dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych, włącznie z umowami o powierzenie przetwarzania danych, polityką prywatności oraz dokumentami informacyjnymi dla pacjentów, pracowników i osób współpracujących.

Doświadczenie:

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów działających w branżach medycznej, w szczególności w zakresie rejestracji i zakładaniu podmiotów leczniczej, w tym prowadzących działalność szpitalną.

Posiadamy również bogate doświadczenie w transakcjach fuzji i przejęć w sektorze opieki zdrowotnej. Dzięki naszej wiedzy i praktyce w obszarze M&A, zapewniamy kompleksową pomoc w procesach restrukturyzacji oraz scalania podmiotów leczniczych.

Zespół

Łukasz Jankowski
partner, adwokat
Marek Orłowski
radca prawny
Anna Wieczorek
radca prawny
Łukasz Bonarski
aplikant radcowski
Iga Ciesielska
aplikant radcowski