xxx

prawnik

l.bonarski@sobczynscy.pl
+48 61 654 98 00
polski, angielski
Łukasz Bonarski

Doświadczenie

Łukasz jest członkiem zespołu kontraktów handlowych. Zajmuje się obsługą prawną Klientów Kancelarii działających w Polsce oraz za granicą. Przygotowuje oraz opiniuje umowy gospodarcze. Ponadto, posiada niespełna dwuletnią praktykę w prawie ubezpieczeń komunikacyjnych.

W 2022 roku ukończył studia na kierunku Prawo na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu broniąc pracę magisterską pt. „Prosta Spółka Akcyjna jako rodzaj spółki kapitałowej innowacyjnego przedsiębiorstwa na przykładzie branży New Space”. W czerwcu 2020 roku, na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, obronił dyplom licencjata na kierunku Prawo w Biznesie. Jesienią 2022 roku rozpoczął studia podyplomowe na kierunku Prawo w Biznesie Nowych Technologii na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Od 2019 roku jest członkiem ogólnopolskiego stowarzyszenia Cognitis, które zrzesza studentów zainteresowanych branżą doradczą, w tym konsultingiem strategicznym.

Przez 12 lat wyczynowo uprawiał sport – kajakarstwo klasyczne. Podczas kariery sportowej kilkukrotnie uzyskał tytuł mistrza Polski, również w konkurencji olimpijskiej. Interesuje się geopolityką, zwłaszcza w kontekście modelu skomunikowania państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Publikacje

Nakaz zapłaty i szybsze wpisy w księgach wieczystych - artykuł Łukasza Jankowskiego i Łukasza Bonarskiego w Rzeczpospolitej

Nakaz zapłaty i szybsze wpisy w księgach wieczystych - artykuł Łukasza Jankowskiego i Łukasza Bonarskiego w Rzeczpospolitej

16 maja 2023 | Łukasz Jankowski, Łukasz Bonarski | Rzeczpospolita

Adwokat Łukasz Jankowski oraz Łukasz Bonarski na łamach Rzeczpospolitej omawiają najważniejsze założenia projektu  ustawy w ramach którego notariusze mają zyskać dwa nowe uprawnienia: uprawnienie do wydawania notarialnych nakazów zapłaty;uprawnienie do samodzielnego dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych. Planowane …

Na blogu

Dyrektywa plastikowa

Dyrektywa plastikowa

2 czerwca 2023 | Marek Orłowski, Łukasz Bonarski

Dnia 24 maja 2023 roku weszła w życie część przepisów wprowadzających do polskiego porządku prawnego tzw. „dyrektywę plastikową”. Mowa tutaj o Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie zmniejszenia wpływu …

Notarialny nakaz zapłaty i szybsze wpisy w księgach wieczystych

Notarialny nakaz zapłaty i szybsze wpisy w księgach wieczystych

18 kwietnia 2023 | Łukasz Jankowski, Łukasz Bonarski

Dnia 28 marca 2023 roku skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw. W ramach tego projektu, notariusze mają zyskać dwa bardzo ważne nowe uprawnienia: …

Nawet 1 mln zł kary za nieumieszczenie nr BDO w dokumentach przedsiębiorstwa

Nawet 1 mln zł kary za nieumieszczenie nr BDO w dokumentach przedsiębiorstwa

16 sierpnia 2022 | Łukasz Jankowski, Łukasz Bonarski

Obowiązek informacyjny związany z nr BDO Ustawa o odpadach nakłada na wybranych przedsiębiorców m.in. obowiązek wskazania nr wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) – na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością (np. umowy, faktury, paragony). …