16 sierpnia 2022 | Łukasz Jankowski, Łukasz Bonarski

Obowiązek informacyjny związany z nr BDO

Ustawa o odpadach nakłada na wybranych przedsiębiorców m.in. obowiązek wskazania nr wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) – na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością (np. umowy, faktury, paragony).

Warto zauważyć, że przepisy nie nakładają powyższego obowiązku bezwzględnie na wszystkich przedsiębiorców. Ustawodawca sformułował listę podmiotów zobowiązanych do umieszczania nr BDO na dokumentach przedsiębiorstwa.

Zatem kogo dotyczy obowiązek umieszczania nr BDO na dokumentach przedsiębiorstwa?

Obowiązkiem objęty jest:

1) wprowadzający sprzęt (elektroniczny) lub autoryzowany przedstawicieli,

2) wprowadzający baterie lub akumulatory,

3) wprowadzający pojazdy,

4) producent, importer lub wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań,

5) wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,

6) wprowadzający na terytorium kraju opony,

7) wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

Oczywiście każdy z wyżej wymienionych podmiotów podlega w zakresie takiej działalności wpisowi do odpowiedniej rubryki w BDO – więc teoretycznie łatwo zweryfikować – zaglądając do BDO – czy obowiązek podawania nr BDO go dotyczy.

Czy nr BDO musi być umieszczony na wszystkich dokumentach przedsiębiorstwa?

Ustawa nie odnosi się wprost do tej kwestii. Dominujące stanowisko jest takie, że nr trzeba wskazywać bezwzględnie na wszystkich paragonach i najlepiej fakturach, które wystawiana wyżej opisany podmiot. W przypadku innych dokumentów, obowiązek dotyczy jedynie dokumentów powiązanych z którąś z działalności wyżej wymienionych.

Bywa jednak, że trudno jest określić, czy takie powiązanie występuje.

Przykład:

– czy umowa o świadczenie usługi przewozu produktów z jednego sklepu do drugiego – które są w opakowaniach – łączy się z wprowadzaniem produktów w opakowaniach? (wszak już raz wprowadzono te produkty)

– a czy łączy się z tym umowa o dzieło: wykonanie grafik na opakowania produktu?

– a czy jeśli sporządzamy umowę o wykonanie maszyny na rzecz Klienta, to mamy do czynienia z wprowadzającym sprzęt?

Jaki może być skutek nieumieszczenia nr BDO na dokumentach przedsiębiorstwa?

Ustawa o odpadach wymienia brak umieszczenia nr BDO w dokumentach przedsiębiorstwa jako przesłankę do wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej od 1 tys. zł aż do 1 mln . Z pewnością wysokość ewentualnej kary za naruszenia byłaby bezpośrednio związana z rozmiarem naruszenia (np. inna kwota kary zostanie nałożona na przedsiębiorcę, który jednorazowo naruszył obowiązek, a inna w przypadku notorycznych naruszeń). Niemniej, samo zagrożenie karą powinno zmusić uczestników rynku do szczególnej dbałości o podawanie nr BDO, gdy prawo tego wymaga.

Podsumowując, w celu minimalizacji ryzyka związanego z nałożeniem kary pieniężnej, rozsądnym rozwiązaniem jest umieszczenie nr BDO we wszystkich dokumentach przedsiębiorstwa, które są związane z prowadzoną działalnością (np. obok nr NIP lub nr REGON). Jest to prostsze rozwiązanie, niż każdorazowa, zajmująca czas analiza, czy dany dokument jest, czy nie jest powiązany z działalnością, podlegającą obowiązkowemu wpisowi do rejestru BDO.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *