Unikanie opodatkowania – CFC (zagraniczna jednostka kontrolowana)

Unikanie opodatkowania – CFC (zagraniczna jednostka kontrolowana)

8 maja 2024 |

Rozwój strategii unikania opodatkowania poprzez przenoszenie dochodów do powiązanych podmiotów mających siedzibę w państwach o korzystniejszych warunkach podatkowych (w tym zwłaszcza do tzw. „rajów podatkowych”) jest zjawiskiem dobrze znanym. Praktyka stała się podstawą Zaleceń zawartych w Rezolucji Rady Unii Europejskiej z 8 czerwca 2010 r. w sprawie koordynacji zasad dotyczących Więcej…

Polski Ład – omówienie najważniejszych zmian prawno-podatkowych

16 grudnia 2021 | Michał Sobczyński

Przekazujemy na Państwa ręce obszerne opracowanie, w którym przybliżamy najistotniejsze z perspektywy przedsiębiorców zmiany, jakie do polskiego systemu prawnego wprowadzi Polski Ład. Nowe przepisy, które w większości zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku, wprowadzają szereg obciążeń, co nie pozostanie bez wpływu na sytuację finansową większości przedsiębiorstw w Polsce. W Więcej…