Polski Ład – omówienie najważniejszych zmian prawno-podatkowych

16 grudnia 2021 | Michał Sobczyński

Przekazujemy na Państwa ręce obszerne opracowanie, w którym przybliżamy najistotniejsze z perspektywy przedsiębiorców zmiany, jakie do polskiego systemu prawnego wprowadzi Polski Ład. Nowe przepisy, które w większości zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku, wprowadzają szereg obciążeń, co nie pozostanie bez wpływu na sytuację finansową większości przedsiębiorstw w Polsce. W Więcej…