Warunki opodatkowania CFC

Warunki opodatkowania i zwolnienia z opodatkowania dochodów CFC (zagranicznej jednostki kontrolowanej)

9 czerwca 2024 | Krzysztof Mydlak, Orest Ochocki

O zagranicznej jednostce kontrolowanej (CFC),  przypadkach uznania za CFC  oraz o przepisach dot. CFC przewidujących opodatkowanie dochodów osiąganych przez takie  jednostki stawką 19% podatku dochodowego (PIT lub CIT) pisaliśmy już w poniższym artykule: Unikanie opodatkowania – CFC (zagraniczna jednostka kontrolowana)   Przypominając CFC (controlled foreign corporation) to w skrócie zagraniczny Więcej…

Unikanie opodatkowania – CFC (zagraniczna jednostka kontrolowana)

Unikanie opodatkowania – CFC (zagraniczna jednostka kontrolowana)

8 maja 2024 |

Rozwój strategii unikania opodatkowania poprzez przenoszenie dochodów do powiązanych podmiotów mających siedzibę w państwach o korzystniejszych warunkach podatkowych (w tym zwłaszcza do tzw. „rajów podatkowych”) jest zjawiskiem dobrze znanym. Praktyka stała się podstawą Zaleceń zawartych w Rezolucji Rady Unii Europejskiej z 8 czerwca 2010 r. w sprawie koordynacji zasad dotyczących Więcej…

Wybrane metody dofinansowania spółek kapitałowych

Wybrane metody dofinansowania spółek kapitałowych

12 kwietnia 2024 | Kamil Misiak

Przedsiębiorca prowadzący działalność w formie spółki kapitałowej nierzadko decyduje się dofinansować swój biznes. Dzieje się tak z różnych powodów, spółka może mieć gorszą sytuację finansową, może chcieć pokryć stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym, lub wręcz przeciwnie, gwałtowny rozwój rodzi potrzebę pozyskania środków na nowe inwestycje. Pożyczka Pożyczka udzielana spółce kapitałowej Więcej…

Reverse vesting w praktyce

Reverse vesting w praktyce – Kancelaria Sobczyńscy i Partnerzy | FSG Prawo przed Sądem Arbitrażowym.

2 kwietnia 2024 | Aleksandra Sobczyńska, Kamil Misiak

Adw. Aleksandra Sobczyńska (partner zarządzający) oraz r. pr. Kamil Misiak (zespół prawa spółek i transakcji) reprezentowali klienta w precedensowym postępowaniu arbitrażowym dotyczącym tzw. reverse vesting. Reverse vesting jest instytucją stosowaną w umowach inwestycyjnych, przyznającą inwestorowi uprawnienie do odkupienia praw udziałowych innego wspólnika, zazwyczaj poniżej ceny rynkowej, w przypadku naruszenia przez Więcej…

Kadencja a mandat członka zarządu

Kiedy członek zarządu ma prawo reprezentować spółkę – mandat a kadencja

13 marca 2024 |

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest reprezentowana przez członków zarządu zgodnie z zasadami określonymi w umowie spółki. Określenie, czy dany członek zarządu ma w danym momencie prawo  działać w imieniu spółki może mieć kluczowe znaczenie, zwłaszcza w kontekście ważności czynności podejmowanych przez spółkę. Mandat a kadencja Zdarza się, że sytuacja danego Więcej…

Przejęcie spółki

Przejęcie spółki osobowej przez spółkę kapitałową w ramach uproszczenia struktury grupy kapitałowej.

16 stycznia 2024 | Orest Ochocki, Jakub Krzywoń

W ramach struktury grupy kapitałowej wielu przedsiębiorców decyduje się na utworzenie celowych spółek osobowych, w których wyłącznymi wspólnikami są spółki kapitałowe, wykorzystując przy tym schemat spółki matki – spółki córki. To rozwiązanie niesie za sobą wiele korzyści, w tym bardziej elastyczne zasady funkcjonowania spółki osobowej, a także możliwość skorzystania z Więcej…

Crowdfunding

Crowdfunding udziałowy nie dla spółek z o.o.

7 września 2023 | Krzysztof Mydlak

Geneza crowdfundingu. Choć trudno jednoznacznie wskazać, kiedy narodził się crowdfunding, jednym z pierwszych udokumentowanych, zrealizowanych i zakończonych sukcesem pomysłów takiej formy finansowania była zbiórka pieniędzy na trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych Ameryki brytyjskiego zespołu rockowego Marillion w 1997 roku, kiedy to fani zespołu zebrali na ten cel 60 tys. dolarów. Więcej…

Krajowy Rejestr Sądowy

Rodzaje wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego: wpis deklaratoryjny oraz wpis konstytutywny

15 czerwca 2023 | Orest Ochocki, Przemysław Sobczyński

Prowadząc działalność w formie spółki handlowej należy brać pod uwagę konieczność składania wniosków do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „KRS”). Przykładowo konieczną czynnością stanie się zmiana umowy spółki, adresu, zmiana zarządu, czy też dokonanie zmian w zakresie innych informacji ujawnionych w KRS. Istotnym pytaniem w związku ze składanym wnioskiem Więcej…

Sukcesja uniwersalna

Sukcesja uniwersalna w procesie połączenia i podziału spółek prawa handlowego

24 maja 2023 | Orest Ochocki, Jakub Marmurowicz

Połączenie i podział spółek prawa handlowego Sukcesja uniwersalna często towarzyszy procesom transformacyjnym zachodzącym w spółkach prawa handlowego. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”), zaliczamy w szczególności do tych procesów transformacyjnych: połączenie (przepis art. 491 i nast. KSH), przekształcenie (przepis art. 551 i nast. KSH), podział (przepis art. Więcej…

zatory płatnicze

Zmiany w ustawie zatorowej – nowe obowiązki i ryzyka po stronie przedsiębiorców

10 lutego 2023 |

Z dniem 24 stycznia 2023 roku weszły w życie ostatnie przepisy ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych  („Ustawa”). Jest to nowelizacja tzw. „ustawy zatorowej”. Zmiany obejmują między innymi: wprowadzenie ograniczonej skuteczności postanowień o zakazie cesji Więcej…