30 marca 2020 |

Reprezentacja i wsparcie w negocjacjach wieloletniej umowy najmu powierzchni biurowej w nowopowstałym centrum biurowym w Krakowie dla spółki – centrum usług wspólnych (shared services center), należącej do wiodącego światowego dostawcy systemów i rozwiązań dla służby zdrowia, notowanego na giełdzie w Sztokholmie.

Kategorie: