30 marca 2020 |

Bieżące doradztwo dla przedsiębiorstw gospodarujących odpadami w transakcjach pozyskiwania nieruchomości i uzyskiwania pozwoleń administracyjnych oraz reprezentacja w toku postępowań kontrolnych i administracyjnych.

Kategorie: