27 kwietnia 2020 |

Kompleksowe doradztwo prawne w kluczowych aspektach (projektach) działalności dla KULCZYK FOUNDATION, działającej w Polsce i na świecie fundacji, która we współpracy z lokalnymi partnerami edukuje, wspiera, i realnie pomaga w rozwiązywaniu problemów najsłabszych grup społecznych, tj. dzieci i kobiet dotkniętych lub zagrożonych biedą i przemocą. Kulczyk Foundation to fundacja założona w 2013 roku przez Grażynę Kulczyk, dr. Jana Kulczyka i Dominikę Kulczyk. Jej podstawowym celem jest walka z problemami dyskryminacji i nierówności, które dotykają kobiety na całym świecie, w celu kreowania świata pozbawionego barier. Fundacja, we współpracy z partnerami, wdraża zmiany społeczne oparte na zrównoważonych rozwiązaniach nazywane „Efektem domina”.

Kategorie: