30 marca 2020 |

Reprezentacja szkół publicznych i niepublicznych w postępowaniach kontrolnych oraz postępowaniach administracyjnych przed organami samorządu oraz sądami administracyjnymi w sprawach związanych z dotacjami oświatowymi.

Kategorie: