1 kwietnia 2020 |

Kompleksowe doradztwo prawne dla wierzycieli spółki produkcyjnej z branży rolno-spożywczej w zakresie utworzenia spółki celowej, w celu wydzierżawienia i nabycia przedsiębiorstwa w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, we współpracy z wierzycielami bankowymi oraz załogą przedsiębiorstwa.

Kategorie: