24 stycznia 2024 | Orest Ochocki, Klaudia Grochowska

Powstaje coraz więcej fundacji rodzinnych, które mogą być interesującym rozwiązaniem do skonsolidowanego zarządzania aktywami.

Z powiększającą się liczbą fundacji rodzinnych pojawiają się również coraz to bardziej złożone kwestie podatkowe, wymagające rozstrzygnięcia przez organy podatkowe w odpowiedzi na wnioski o udzielenie indywidualnej interpretacji.

W artykule omawiamy nową, obiecującą interpretację, zgodnie z którą przychody uzyskane  przez fundację rodzinną ze sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będą korzystały ze zwolnienia podatkowego na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Interpretacje podatkowe

Indywidualne interpretacje podatkowe stanowią cenną wskazówkę przy planowaniu fundacji rodzinnej, szczególnie w kształtowaniu struktury wewnętrznej, przekazywaniu aktywów do majątku fundacji rodzinnej oraz formułowaniu polityki inwestycyjnej i ograniczeń związanych ze zbywaniem majątku.

Przy sprzedaży biznesu klienci poszukują rozwiązań umożliwiających, bezpieczne ulokowanie kapitału oraz reinwestowanie bez nadmiernego obciążenia, zwłaszcza podatkowego (należy brać pod uwagę wysokie obciążenie otrzymywanej ceny podatkiem PIT). Dla założyciela biznesu, który latami rozwijał i budował firmę i teraz rozważa „wyjść z biznesu” poprzez sprzedaż do zewnętrznego inwestora, atrakcyjnym rozwiązaniem może być przekazanie biznesu do fundacji rodzinnej. Następnie, dalsza sprzedaż biznesu przez fundację rodzinną może skutkować korzystnymi rozwiązaniami podatkowymi.

Interpretacja podatkowa – sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez fundację rodzinną bez podatku dochodowego (CIT).

W indywidualnej interpretacji podatkowej z dnia 21 grudnia 2023 r. (znak pisma: 0111-KDIB1-2.4010.319.2023.2.DP) organy podatkowe jednoznacznie potwierdziły stanowisko, zgodnie z którym przychody uzyskane przez fundację rodzinną ze sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadanych przez fundację rodzinną, będą korzystać ze zwolnienia podatkowego na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Zasadność tego stanowiska wynika z ograniczonego zakresu działalności gospodarczej, jaki może prowadzić fundacja rodzinna. Ten zakres jest stosunkowo wąski, zwłaszcza w porównaniu do możliwości działalności gospodarczej dostępnych dla przedsiębiorców, czy to jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalności, czy też jako udziałowiec w spółce kapitałowej lub osobowej.

Jak wskazuje organ podatkowy w przywołanej interpretacji: Zatem, zdaniem Organu, sprzedaż udziałów w sp. z o.o. wniesionych nieodpłatnie w drodze darowizny do Fundacji przez Wnioskodawcę mieści się w zakresie określonym w art. 5 ust. 1 pkt 3 ufr. (…). W konsekwencji przychód Fundacji Rodzinnej ze sprzedaży udziałów nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT – przypis autora), ponieważ przychód ten będzie zwolniony z podatku na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 25 updop (ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – przypis autora).

Powyższe stanowisko stanowi dobrą monetę dla osób planujących sprzedaż rodzinnego biznesu w ramach fundacji rodzinnej oraz szansę na reinwestowanie otrzymanych środków, bez konieczność zapłaty podatku CIT od tak uzyskanych przychodów.

Opodatkowanie w fundacji rodzinnej

Przypominamy, że dopiero wypłacone świadczenia beneficjentowi (przeniesione na beneficjenta albo oddane beneficjentowi do korzystania) przez fundację rodzinną podlegają opodatkowaniu CIT.

Co do zasady świadczenia uzyskiwane przez beneficjentów są opodatkowane stawką 15%.

Podsumowanie

Aby zapewnić bezpieczeństwo i uniknąć ewentualnych zarzutów organów podatkowych dotyczących unikania opodatkowania należy rozsądnie zaplanować statut fundacji rodzinnej, jej strukturę osobową (fundatorów, beneficjentów, a także zarząd), a także jaki majątek warto przekazać fundacji rodzinnej, a jaki lepiej pozostawić w majątku osobistym lub w inny sposób przekazać rodzinie.

Jeśli zastanawiasz się nad sprzedażą biznesu, ale nie jesteś pewien czy fundacja rodzinna jest odpowiednim rozwiązaniem dla Ciebie – skontaktuj się z nami. Przedstawimy dostępne możliwości, omówimy wady i zalety, abyś mógł podjąć świadomą decyzję.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *