rozliczanie pracy w nadgodzinach przy niepełnym etacie

Wyrok TSUE C-660/20 a wypłata pracownikom niepełnoetatowym dodatku za godziny ponadwymiarowe

7 listopada 2023 | Katarzyna Gohling, Anna Muszyńska

W dniu 19 października 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, w którym stwierdził, że pracownik zatrudniony na niepełny etat nie może być traktowany mniej korzystnie niż pracownik pełnoetatowy w zakresie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Wyrok musi być respektowany w całej Unii Europejskiej. W Polsce może mieć Więcej…

Nowelizacja Kodeksu pracy

Nowelizacja Kodeksu pracy ogłoszona w Dzienniku Ustaw

13 kwietnia 2023 | Katarzyna Gohling

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie przepisów Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego porządku prawnego rozwiązania wynikające z dwóch dyrektyw unijnych: Dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz Dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. Dyrektywa „Work Więcej…

Zmiana przepisów w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości

16 grudnia 2022 | Katarzyna Gohling, Magdalena Syroczyńska

W dniu 1 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił Projekt Ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw  (dalej jako: projekt Ustawy), który wprowadza regulacje dotyczące pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracowników. Nowelizacja uchyla także przepisy Kodeksu pracy dotyczące telepracy. Projekt Ustawy Więcej…

Informacja dotycząca Dyrektywy o ochronie praw sygnalistów

13 września 2021 | Michał Sobczyński, Magdalena Syroczyńska, Katarzyna Gohling

I. Zakres informacji Celem przygotowanego dla Państwa opracowania jest przybliżenie i wyjaśnienie przepisów dotyczących obsługi i ochrony sygnalistów tj. osób zgłaszających nieprawidłowości w przedsiębiorstwie, wydanych na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.Urz.UE.L Nr Więcej…

Koronawirus - SARS-CoV-2

Informator dla pracodawców w związku z organizacją pracy w warunkach rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2)

23 marca 2020 | Katarzyna Gohling, Alicja Hłond

Podstawy prawne Kodeks pracy; Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Cel opracowania Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu informacji dotyczących narzędzi, dostępnych na podstawie obowiązujących przepisów, które mogą wpłynąć na lepszą Więcej…

Pandemia koronawirusa

Informator dla pracodawców oraz pracowników w związku z koronawirusem (SARS-CoV-2)

10 marca 2020 | Aleksandra Sobczyńska, Michał Sobczyński

Podstawy prawne Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Prawa i obowiązki pracodawcy Pracodawca powinien ocenić ryzyko Więcej…